Trovarit AG, iki yılda bir düzenlediği kapsamlı araştırma çalışmasını ,RWTH Üniversitesine bağlı Endüstriyel Yönetim Enstitüsü (FIR), Schwetz Consulting iş ortaklığı ile gerçekleştirdi.

Çalışma, Mart 2015 ve Haziran 2015 tarihleri arasında online platform üzerinde yayınlandı ve 322 değerlendirme yapıldı. Veri kalite testleri sonucunda 283 giriş analiz amaçlı kullanıma uygun bulundu.

34 kritere bağlı olarak gerçekleşen değerlendirmeler ,şirketlerin sorumlu müdürleri, IT yöneticileri ve CRM uzmanları tarafından, bireysel olarak yapıldı.…


Dünyada hızla büyüyen bulut bilişim teknolojisi ve bağlı olarak genişleyen fonksiyonel kullanım alanı ister istemez şirketleri bu yönde araştırmalara ve kullanıma itiyor. Şirket içerisinde uygulama barındırmanın (On-Premise) çoğunlukla görüldüğü ERP sistemlerinde de eğilim önümüzdeki dönemde bu gelişmelere paralel olacak. Ancak önce uygulama barındırma yöntemlerine bir göz atalım.


Üretim işletmelerinde, planlama ve kontrol en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. ERP kullanan ya da yatırım kararı alan şirketlerde, planlama ve kontrol (PPS), ileri düzey planlama ve çizelgeleme (APS), üretim yönetim sistemi (MES) çözümlerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Industry 4.0 gerçeği

Industry 4.0 terimi, gelecekte, endüstriyel operasyon ve çalışmaların üzerinde üretim ve lojistik gibi süreçlerin etkisinin ne kadar önemli olacağını bize göstermekte.…


ERP yatırımları içerisinde çok fazla risk barındırır. Bu risklerin azaltılması ya da yok edilmesi ancak doğru yaklaşım ve yönetim ile mümkündür.

İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli.…


ERP pazarı, yazılım üretici ya da sağlayıcıların stratejileri (ürün ya da çözümü konumlandırma, fiyatlama) ile oluşur. Dinamik yapısından dolayı hakkında yapılan yorumlardan daha hızlı değişir. ERP konusu genellikle yazılı medyada belirli bir konu ya da sektör üzerinden değerlendirilir. Üretici şirket raporları ya da sunumları ise başarı hikayeleri, yeni sürüm ve teknolojik gelişmeler ile ilgilidir. Fuar, lansman, forum etkinlikleri ile şirketler, ürünleri ve sağlayıcıları tanıma fırsatı bulurlar.…


2014 yılında neler yaşandı?

Tüm dünyada yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı iş yazılımları pazarında, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları da doğal olarak pozitif yönde etkileniyor. Türkiye’deki şirketler arasında ERP kullanım oranının % 20 seviyelerinde olması önümüzdeki yıllarda büyük pastadan pay alma anlamında yerli ve yabancı oyuncuların kıyasıya bir rekabet içerisinde olacağı kaçınılmaz görünmekte.

Türkiye’deki iş yazılım pazarının büyüklüğü konusunda çok farklı rakamlar açıklansa da, yazılım üretici ve sağlayıcılardan elde edilen 2014 yılı yeni proje satış adetleri dikkate alındığında segment I ve segment II çözümleri için yaklaşık 400 yeni ERP projesinin satışının yapıldığını söyleyebiliriz.…


Yapılan son araştırmalar, perakende sektöründe yaşanan sorunların büyük bir kısmının doğru donanım ve yazılım altyapısının oluşturulmamasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Müşteri taleplerinin analizi, zamanında teslimat, şikayet yönetimi, iadeler, stok optimizasyonu gibi süreçlerde özellikle yazılım altyapısındaki eksiklikler müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yazıda, sektörün gelişimine paralel oluşan talepleri ve eğilimleri bulacaksınız

Eğilim 1: Akıllı telefon ve tabletler ile mobil uygulamalar (Kasada ödemeye son)

Hem müşteri ile olan ilişkiler hem de şirket içi uygulamalarda, akıllı telefonların/tabletlerin ERP sistemleri ile entegre olarak kullanımı her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.…


Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin önümüzdeki dönemde entegre ERP çözümlerine yatırım oranı yaklaşık %8 ile yine yüksek seviyede gerçekleşecektir. Yeni ERP sistemleri ya da mevcut sistemden memnuniyetsiz sonucu iyileştirme/yenileme gerekliliği, oranı bu seviyelerde tutmaktadır.

ERP yatırımlarında 3. sırada Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yatırımlarının hemen arkasında yer almaktadır. Araştırma katılımcılarının öncelik sıralamasında en üstte ise, Doküman Yönetimi çözümlerini görmekteyiz.…


main-portfolio

Günümüzde Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri (ERP) , kurumsal yönetimin merkezi kontrol aracı konumundadır. Çoğu şirketlerde, satış, sipariş, malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi, finans gibi süreçlerde verimliği ve şeffaflığı artırmak amacı ile kullanılmaktadır. ERP sistemleri ayrıca iş süreçlerinin sayısallaştırılmasında da önemli rol oynar. Değer zinciri içerisindeki (örn. malzeme, ürün, müşteri verisi ) merkezi veri ve işlemlerinde “Doğru Bilginin Tek Kaynağı” olarak karşımıza çıkar.…


Eğer mutlu bir evliliğiniz var ise, eşinizin hem aile içerisinde hem de sosyal hayatınızda size destek olduğunu düşünüyor iseniz, benzer özellikleri olan bir yardımcıyı, yol göstericiyi işletmenizde de görmek istemez misiniz? Evet diyenler için bahsedilen yardımcı “İş Yazılımları” ve içlerinde en önemlisi “ERP” (Kurumsal Kaynak Planlama). Gelin en başından alalım ve işinize uygun eşi nasıl bulacağınıza bakalım…

1. Kendinizi Tanıyın : İş alanınız içerisindeki tüm süreçleri gözden geçirin.…