Önemli yatırım kararları güvenli bir şekilde nasıl alınır ?

Yeni Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı arayışına giren her kim olursa olsun, oldukça fazla çalışma gerektiren bir süreç ile karşı karşıyadır. Yeni yazılım çözümünün uygulanması yüksek yatırım riskini elinde tutar ve oldukça dikkat edilmesi gereken bir çalışmadır. Sonrasında, pazarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, şirketin iş süreçlerini, mümkün olduğunca verimli hale getirecek basit yollar düşünülmeli ve hayata geçirilmelidir

Yeni yazılımın uygulanması kararının verenler, farkında olmalılardır ki, bu yatırımın, şirket içindeki iş süreçlerinde iyileştirmeye dönük etkileri, uzun bir süre geçtikten sonra gözlenir.


İşletmelerde ERP kullanımı için gerekli kullanıcı sayısı şirket büyüklüğü, beyaz yaka sayısı ve faaliyet alanı gibi özellikleri ile değişmesine rağmen, Trovarit’in en son 2500 proje ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde 10 ile 50 arasında değişmektedir.

kullanici
Şirket çalışan sayısına bağlı ERP kullanıcı sayısı

„ERP kullanıcısı“ tanımı, uygulamanın herhangi bir bölümünü tam ya da bazı özellikleri ile kullanan kişi olarak bugüne kadar karşımıza çıktı.…

1 15 16 17