Kurumsal Kaynak Planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) yazılımları, kapsamında yer alan modül ve fonksiyonlar ile üretim ya da ticaret yapan şirketlerin süreçlerini yürütmeleri açısından olmazsa olmaz bir araçtır. ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranınI (yaklaşık %20) karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni nesil ERP sistemleri içerisinde, bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile entegre ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknolojiler, her ne kadar kolay ve her yerden kullanım, hız, esneklik gibi özellikler getirse de, Türkiye’deki kullanım bilincinin yetersiz oluşu işleri zorlaştırmaktadır.

TROVARIT tarafından yapılan “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler” ( www.it-matchmaker.com.tr ) araştırma çalışması sonuçlarına göre makine sektörü ERP uygulama zorluğu açısından önde gelen sektörler arasında yer almaktadır.

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Zorluklar neler?

Hemen hemen her üretim şirketinde karşılaşılan üretim planlama ve yönetimin yanında, makine üretim ve metal işleme sektörüne özel zorlukları aşağıdaki konu başlıklarında sıralayabiliriz.

 • Tasarım, revizyonlar

Bilgisayar destekli tasarım araçları (CAD) üzerinde yaratılan ürün ya da parçaların ERP sistemleri ile entegrasyonu, belge saklama, revizyon yönetimi

 • Ana veri yönetimi

Malzeme/ürün sınıflama, kodlama, tek sefer kullanılan malzemelerin yönetimi, makine üreticileri için malzeme kütüphanesi, hazır şablonlar, fiziksel ya da görsel özelliklere dayalı varyant yapısı, belge yönetimi

 • Hızlı teklif oluşturma

Siparişe özel ürün bileşenleri, ön maliyet hesaplama, değişken metinler ve teknik özellikler, teklif revizyonları

 • Proje yönetimi

Proje yönetim yaklaşımı ile teklif talebinden sevkiyat, faturalama ve tekrar siparişe kadar tüm sürecin yürütülmesi, proje adımları, kaynaklar (üretim, insan, tedarikçi), malzemeler, giderler, maliyetler

 • Kalite Kontrol

Giriş, işlem ve çıkış kalite kontrol, kontrol sertifikaları, geriye dönük izleme

 • Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Sipariş ve sevkiyat bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulması ve iş ortakları ile paylaşımı, otomasyonu

 • Üretimden veri toplama (MES)

Üretim verilerinin anlık toplanması, planlamaya ve kaliteye etkisi

 • Satış sonrası hizmetler

Malzeme/ürün kimliği, sözleşme, garanti takibi, yedek parça yönetimi, servis talep alımı ve karşılama

Ne yapılmalı?

Yukarıda belirtilen zorluklar çoğu ERP yazılımının içerisinde bulunan fonksiyonlar ile hafifletilebilir. Ancak burada önemli olan, yeni bir ERP yatırım kararı almadan önce, net ihtiyaçların belirlenmesi, kapsamlı bir pazar araştırma, gerek duyulan süreç iyileştirme, ana veri hazırlık çalışmalarının yapılması, şirket içi proje ekibinin oluşturulması, sektörel bilgisi olan yazılım sağlayıcı seçimi, metodolojiye dayalı proje yönetimi yaklaşımı sergilenmelidir.

Trovarit Türkiye, sunduğu teknolojik araçlar ( www.it-matchmaker.com.tr ) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile, şirketleri doğru ERP çözümü seçim ve uygulama aşamalarında destek vermektedir.


ERP yatırımları içerisinde çok fazla risk barındırır. Bu risklerin azaltılması ya da yok edilmesi ancak doğru yaklaşım ve yönetim ile mümkündür.

İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli. Edinme, bakım, güncelleme, genişletme gibi maliyetlerin yanında, süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması, daha doğru bilgi üzerinde karar destek sisteminin oluşturulması gibi faydaların dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. ERP çözümleri, şirketin yazılım altyapısı içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Değer zinciri içerisinde (malzeme, mamül, müşteri/tedarikçi gibi), ana veri ve işlenen veri ile birlikte “tek doğru kaynak” olarak tanımlanabilir. Muhasebe ve finans süreçlerinin yanında sipariş süreçlerinin de (satış, malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi) daha şeffaf ve verimli yönetilmesine destek olur. Yeni ERP yatırımları ya da mevcut ERP sisteminin iyileştirilmesi, genişletilmesi, sağlayacağı faydaların yanında karmaşık yapıya bağlı olarak maliyet ve başarısızlık risklerini de beraberinde getirir.

ERP çözümlerinin faydaları

ERP çözümlerinin faydaları kağıt üzerinde açıkça ortaya konulabilir. Bunlar şirketlerdeki süreçlerin daha iyi seviyede kontrol altına alınması, basitleştirilmesi, esneklik ve şeffaflık olarak açıklanabilir. Büyük şirketler için ise ek olarak, merkezi kontrol, standart süreç tanımlama ve yönetim, lokasyonlar arası veri alışverişi ve kontrol olarak karşımıza çıkar.

ERP_fayda_maliyet

ERP yatırımlarının faydaları ve maliyetleri

 

Trovarit tarafından 5 ülkede, yaklaşık 2400 katılımcı ile gerçekleştirilen “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler 2014/2015” araştırma çalışması, ERP kullanımı ile ilgili bize önemli bilgiler sunuyor. Bu araştırmaya göre, en yüksek fayda iş süreçlerinin hızlandırılması ve sadeleştirilmesi. Ek olarak ERP sistemleri, izlenebilir, doğrulanmış veriye hızlı erişimi de sağlamakta. Ayrıca belirli alanda farklı açılardan sağladığı faydaları da görmekteyiz. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.

ERP pazarı, yazılım üretici ya da sağlayıcıların stratejileri (ürün ya da çözümü konumlandırma, fiyatlama) ile oluşur. Dinamik yapısından dolayı hakkında yapılan yorumlardan daha hızlı değişir. ERP konusu genellikle yazılı medyada belirli bir konu ya da sektör üzerinden değerlendirilir. Üretici şirket raporları ya da sunumları ise başarı hikayeleri, yeni sürüm ve teknolojik gelişmeler ile ilgilidir. Fuar, lansman, forum etkinlikleri ile şirketler, ürünleri ve sağlayıcıları tanıma fırsatı bulurlar. Ziyaretçiler fuarda birden fazla ürün ile ilgili ilk izlenimlerini edinebilir, lansman, forum etkinliklerinde ise iş ortakları ve sundukları çözümler konusunda bilgi alabilir.

Bir diğer kaynak ise kuşkusuz internet ortamıdır. Arama motorları ile listelenenler, çoğunlukla ücretli reklam veren ya da iyi arama motoru optimizasyonu sağlamış şirketlerin ürünleridir.

Sağlayıcılar ayrıca, ürün ve hizmetlerini kendi web siteleri üzerinden duyurur. Ancak bu bilgiler arayış içerisindeki firmaların profiline uygun çözüm bulma yolunda pek fayda sağlamamaktadır.

İşte tam bu noktada, TROVARIT tarafından sunulan IT-Matchmaker® ihtiyaçlara cevap verir. Yapısal ihtiyaç profili üzerinden, pazardaki çözümler ve sağlayıcılar bağımsız bir ortamda değerlendirilir ve karşılaştırılır. IT-Matchmaker® sadece pazar araştırması yapmakla kalmaz, ERP projelerinde ön hazırlıktan sözleşme aşamasına kadar tüm süreçleri verimli ve şeffaf bir şekilde yürütür.

ERP projeleri içerisinde çok fazla riskler barındırmaktadır. Örnek verecek olursak, proje ekibi içerinde kullanılan dahili insan kaynağı maliyeti başlangıçta dikkate alınmaz. Orta ölçekli işletmelerde bu maliyet 3 uzman personelin 3 yıllık maliyetinin karşılığıdır.

ERP projelerindeki riskler 3 ana başlık altında tanımlanabilir.

 • Hedefe ulaşma
 • Plan, kapasite ve bütçeye(zaman) bağlılık
 • Yatırım bütçesi ile uyum

Bu riskleri azaltmak ve hedefe ulaşmak için, akıldan çıkarılmaması gereken tek şey: ERP projeleri sürekli kontrol altında tutulması gereken karmaşık yapıya sahip projelerdir. Bu yapı içerisinde yüksek maliyetler dikkate alındığında, yönetimin ve özellikle BT yöneticisi ya da proje yöneticisinin seçim aşamasından başlayarak profesyonel bir yaklaşım sergilemesi ve proje boyunca bu yaklaşımı proje yönetim metodoloji ile desteklemesi gerekmektedir. Şekil 1’de bu adımlar belirtilmiştir.

Adım 1 : Proje tanımlama

Proje tanımlama, başarıda önemli bir faktör olacak kararların alındığı adımdır. Proje hedefleri net belirlenmelidir. „ERP Deneyimi“ araştırma çalışmasında, BT yöneticilerine projeden beklentileri sorulmuş ve şekil 2’de görüleceği gibi çoğunluk ERP çözümünden süreçlerde optimizasyonu sağlamak ya da iyileştirmek cevabı alınmıştır. İkinci en büyük beklenti ise, daha doğu bilgiye, daha hızlı erişimdir. Genel bir tanımlama olarak görülse de, özellikle darboğaz süreçlerde iyileşme ve sonucunda şirket için önemli verilerin doğru ve hızlı alınması hedef olarak konulmuştur. ERP içerisindeki entegre yapı bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstlenir. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.