İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli.

İş Yazılımlarının Yeri ve Önemi

Hem şirket içi, hem de şirketlerin iş ilişkisinde olduğu müşteri yada diğer şirketler arasında oluşan verinin doğruluğu ve hızlı ulaşım ancak tüm bu değer zinciri içerisinde yer alan süreçlere fonksiyonel uygunluk ve entegrasyon sağlayan iş yazılımlarının konumlandırılması ve yönetilmesi ile mümkündür.

Görsel 1 : Şirketlerin değer zinciri içerisindeki iş yazılım çözümleri ( FIR at RWTH Aachen, 2014 )

Görsel 1 : Şirketlerin değer zinciri içerisindeki iş yazılım çözümleri ( FIR at RWTH Aachen, 2014 )

Temelde iş yazılımları (ERP, MES, SCM, CRM gibi) hedefe ulaşmakta aşağıdaki görevleri üstlenir.

  • İş yazılımları şirketleri yönetir.
  • Şirketlerin tüm iş alanlarında ve tüm seviyelerde süreçlerin işletilmesine destek verir.
  • Şirketler arası sipariş işleme ve planlama aktivitelerinde yatay ve dikey entegrasyon imkanı sağlar.
  • Şirket içi ve şirket dışı iletişimde şeffaf, izlenebilir bilgi oluşturur.
  • Gerçek veri üzerinden anlık değerlendirme ve bir sonraki eylemler için karar destek sistemi oluşturur.

ERP yatırımı veya verimlilik analizi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

ERP – Kurumsal Yazılımların omurgası

Kurumsal yazılımlar denince akla, farklı iş alanlarında farklı fonksiyonlar sunan, sınıflandırılma sonrası tanımlanmış, bazı noktalarda ortak fonksiyonları içeren çözümler gelmektedir.

ERP yazılımlarının çekirdek yapısı içerisinde, iş alanı ya da sektörden bağımsız bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği süreçleri yönetebilecek fonksiyonlara sahip modüler yapı yer almaktadır.

Tamamlayıcı çözümler içerisinde ise, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi gibi farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan yazılımlar yer alır. Günümüzde yazılım üreticileri ürünlerini aşağıdaki 2 türde piyasaya sunmaktadır.

Kaynak : www.it-matchmaker.com 31 Mart 2014 n:268

Kaynak : www.it-matchmaker.com 31 Mart 2014 n:268

 

Hepsi bir arada çözümler (Best-in-Suite) : Çekirdek yapının üzerine tamamlayıcı çözümlerin de entegre edilmesi ile oluşan

Türünün en iyisi (Best-of-Breed)             : Sadece belirli bir iş alanı yad a süreç/fonksiyon için geliştirilmiş çözümler

Şirketler iş yazılım yatırım kararındaki değerlendirme ve seçim sürecinde bu 2 farklı tür çözümü dikkate aldıklarında ortaya karmaşık bir durum çıkmaktadır.

Örnek verecek olursak, proje bazlı üretim yapan bir şirket, içerisinde kısıtlı fonksiyonların yer aldığı bir ERP çözümü ile mi yoluna devam etmeli ya da sadece proje bazlı üretim yapan şirketler için geliştirilmiş ve çok yüksek oranda ihtiyaçları cevap veren bir çözümde mi karar kılmalı?

Diğer bir örnek perakende sektörü için verilebilir. Sektöre özel tedarikçi zinciri yönetimi (SCM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), POS operasyonları gibi birçok ürün türünün en iyisi olarak pazarda farklı üreticiler tarafından sunulmaktadır. Temel bir ERP ürünü içerisinde yer aldığı söylenen tüm bu ve benzer çözümler maalesef ihtiyaçları karşılamaktadır.

Yapılması gereken, ihtiyaçların net belirlenip, pazar araştırma yapılması ve sistem entegratörü çözüm sağlayıcılar ile yola devam edilmesidir. Ancak bu araştırma ve değerlendirme sanıldığı kadar kolay değildir. TROVARIT ve sunduğu teknolojik çözüm IT-Matchmaker tüm bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. ( www.trovarit.com/tr )

ERP Yatırımında Fırsatlar & Riskler

İş yazılım yatırımları, şirketler için çoğunlukla kötü sonların yaşandığı projelerdir. Bunun arkasında başlangıçta iyi tasarlanmamış plan ve net belirlenmeyen hedefler sayılabilir.


ekonomik_fayda_verim

 

Fayda/maliyet dengesinin istenilen seviyede oluşturulması ve kontrolü otomatik olarak ekonomik verimi etkileyecektir. Yukarıdaki denklemde payda kısmında yer alan “Efor & Maliyet” değeri, pay kısmında yer alan “Fayda” değerine nazaran daha kolay hesaplanabilir. Mal ve hizmet alımı için ödenen bedel dönem sonunda net olarak ortaya konulabilir. Ancak “Efor” kısmı birçok iş yazılım projesinde göz ardı edilir.

Özellikle proje içerisinde yer alan şirket için çalışan eforu, ayrılan zaman ya da görev/pozisyon değişikliği oluşan maliyet ayrı bir kalem olarak hesaplanmalıdır. Yine çoğunlukla atlanan bir diğer konu ise toplam sahip olma maliyetidir (TCO – Total Cost of Ownership). Genellikle kararlar, ilk yatırım maliyeti öngörüsü ile alınır. Ancak projenin belirlenen zaman planı içerisinde gerçekleştirilememesi sonucu olası ek bütçe, fazlandırmalar, yıllık bakım ve destek bedelleri dikkate alındığında hesaplamanın en az 5 yıl süre için yapılması gerekmektedir.

ERP_fayda_maliyet

Yatırımın geri dönüşünün (ROI-Return of Investment) hesaplanması iş yazılım  projelerinde başlangıçta belirlenecek makro değerler üzerinden periyodik (çeyrek, yıl gibi) sonuçlar karşılaştırılarak yapılabilir. Stok devir hızları ve maliyetleri, sipariş karşılama süresi, kalite değerleri ve iyileşmeler, satış ve satın alma istatistik sonuçları buna örnek verilebilir.

İş yazılım alanında makale ve raporları www.it-matchmaker.com.tr adresinde yer alan “Download Center” bölümünde bulabilirsiniz. TROVARIT, 15 yıllık tecrübesi ve 6 ülkedeki faaliyetleri ile şirketlere iş yazılımları (ERP,CRM,MES gibi) seçim ve değerlendirme süreçlerinde profesyonel ürün ve hizmetler ile destek vermektedir.

ERP yatırımı ve uygulama hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


2014 yılında neler yaşandı?

Tüm dünyada yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı iş yazılımları pazarında, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları da doğal olarak pozitif yönde etkileniyor. Türkiye’deki şirketler arasında ERP kullanım oranının % 20 seviyelerinde olması önümüzdeki yıllarda büyük pastadan pay alma anlamında yerli ve yabancı oyuncuların kıyasıya bir rekabet içerisinde olacağı kaçınılmaz görünmekte.

Türkiye’deki iş yazılım pazarının büyüklüğü konusunda çok farklı rakamlar açıklansa da, yazılım üretici ve sağlayıcılardan elde edilen 2014 yılı yeni proje satış adetleri dikkate alındığında segment I ve segment II çözümleri için yaklaşık 400 yeni ERP projesinin satışının yapıldığını söyleyebiliriz. Bir çok şirket iki haneleri büyüme rakamları yakalarken, bazı şirketlerde %30’lara varan büyümeler gerçekleşti.

Şirketlerin tercihleri

Şirketlerin ERP seçim ve değerlendirme süreçlerinde çözümler, farklı boyutlarda dikkate alındı.

Şirket büyüklüğü : Çalışan sayısı 500 üzeri,kullanıcı sayısı 100 ve üzeri olan şirketler,

  • Oracle ERP- JDEdwards
  • Microsoft Dynamics AX
  • SAP ERP

çözümlerini mercek altına aldılar ve değerlendirdiler.

hangiERPGeleneksel finans ve muhasebe tabanlı çözümler kullanan özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, ürün ve destek hizmetlerindeki memnuniyetsizlik, değişen ihtiyaçlar, yeni iş alanları, müşteri beklentileri, yasal zorunluluklar gibi nedenlerle iş yazılımlarını değiştirme ihtiyacı hissettiler ve daha çok segment III ve segment II çözümlerine yöneldiler. Seçme, değerlendirme ve karar aşamasında belirleyici unsurlar, ilk yatırım ve işletme maliyeti, süreçlerin olgunluğu, şirket içi kaynak yetkinliği oldu.

Bu ölçekteki şirketler için öne çıkan çözümler,

ABAS

CANIAS

Dinamo

IFS

INFOR

Microsoft Dynamics NAV

Uyumsoft

Workcube

 

Sektör : Üretim (özellikle makine, metal ve tekstil) ve perakende yine lokomotif sektörler olarak karşımıza çıktı. Otomotiv ve inşaat daha önceki yıllarda yakaladığı ivmeyi yitirirken, hizmet sektöründeki taleplerde bir artış gözlendi. Üretim sektöründe sektörel referanslar dikkate alınırken, perakende ve hizmet sektörlerinde ise sınıfının en iyisi (Best-In-Class) ve türünün en iyisi (Best-Of-Breed) çözümleri değerlendirildi ve CRM tabanlı çözümlere yönelim oldu. Bu noktada pazarda yer alan çözümlerin yetersizliği, şirketleri farklı çözümlerle entegrasyon yapmaya zorladı. Özellikle tedarik zinciri yönetimi ve depo yönetimindeki dinamik yapı ve müşteri beklentileri, hem seçme ve değerlendirme hem de uygulama aşamalarında zorluklara yol açtı. (Perakende sektöründeki beklentiler ile ilgili yazıya ERP-Area blog sayfasından ulaşabilirsiniz)

Lokasyon : İstanbul, Kocaeli, Ankara’da faaliyet gösteren şirketler öncülük etse de, Konya, Kayseri, Gaziantep şehirlerinde talep artışları gözlendi. Bu bölgelerde yaşanan en büyük ve önemli sorunlar ise, şirketlerdeki ERP bilincinin yetersiz olması, insan kaynağı yetersizliği, çözüm sunan şirketlerin bu bölgelerdeki destek hizmetlerindeki eksikliklerinin olduğu söylenebilir.

Devamı ….