E-fatura bilindiği gibi ülkemizde 2010 yılından itibaren yürürlükte olan bir uygulama. Henüz yeterince yaygınlaşmamış olmakla birlikte, e-fatura uygulaması dijital dönüşüm süreçlerinde öncelik kazanan ve hem yasal mevzuat hem de operasyon kolaylığı açısından şirketlere avantaj sağlayan bir niteliğe sahip.

Kısaca özetlemek gerekirse, e-fatura veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura bağımsız bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Bu faydalı uygulamanın hukuki ve pratik yönü kadar önemli olan bir başka yönü ise projelendirme ve teknik uygulamadır. Bu aşamada devreye entegratör firmalar girmektedir. Hem yazılım hem de altyapı desteği veren bu firmalar, uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi adı altında 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

E-Fatura Özel Entagratör İzni Olan Kurumlar

Trovarit’in lisanslı iş yazılımı seçim platformu IT-Matchmaker’da aşağıdaki listede yer alan entegratör izni almış kurumlar yer almaktadır. E-faturaya geçişi de içeren ERP ve diğer iş yazılımı projelerinizde platformumuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 • UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Tic. A.Ş.
 • LOGO YAZILIM A.Ş.
 • Mikro Yazılımevi A.Ş.
 • INTECON Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Hemen ayrıntılı bilgi almak için: 0216 478 28 37 ya da info_tr@trovarit.com

GİB tarafından özel entagratör izni verilen tüm kurumları görmek için tıklayınız.


ERP kullanıcılarının mevcut sistem ve gelecekteki beklentileri analiz edildiğinde “veri güvenliği” çok yüksek oran ile ilk sırada yer almaktadır. (%81) “Kullanım kolaylığı” (%69), “yasal düzenlemeler / uyum” (%46), “mobil kullanım” (%38) ve şirket içerisinde ya da harici farklı yazılım çözümlerinin birbirleri ile entegrasyonu/veri alışverişi (%31) listenin en üst sıralarında bulunmaktadır.

blog1

Görsel 1 : ERP kullanıcıları açısından güncel konular ve eğilimlerin ilgi seviyesi

Veri Güvenliği ve ERP

Şirketlerde veri güvenliği sadece ERP sistemleri içerisinde değerlendirilmemelidir. Farklı yollar kullanılarak bilgi hırsızlığı yapılabilir. Tasarım, müşteri, maliyet ve fiyatlama gibi bilgiler bilinçli ya da bilinçsiz şirket dışına çıkabilir ve kullanılabilir. ERP sistemleri bu konuda entegre çalışan bir yapı içerisinde veri kaynağı olarak düşünüldüğünde önemli bir rol oynar. Farklı lokasyonlarda, geniş alanda kullanım, mobil erişim, bulut bilişim teknolojileri veri korumayı zorunlu hale getirmektedir.

İlginç bir analiz sonucu ise ilk ve ikinci, dördüncü öncelikli kriterlerin birbirleri ile ters oranda bir ilişki içerisinde olduklarıdır. Kullanım kolaylığı, ergonomi ve erişim, olası güvenlik risklerini ortaya çıkarmaktadır. Rol bazlı kullanım, aşırı koruyucu yetkilendirme, uzaktan erişim altyapısı kullanımı, kolaylığı yaratmasının yanında güvenlik açıklarını da beraberinde getirir.

Yasal düzenlemeler veriyi kağıt ortamında izlemeden çıkartarak olması gerektiği dijital ortamda işleme zorunluluğu getirmiştir. Şirketlerin dijitalleşme endeksine bağlı olarak veri işleme yapıları değişmektedir. (Trovarit ve Bitkom tarafından organize edilen “Dijital Ofis Endeksi (DOI)” uygulamasına http://www.it-matchmaker.com/digital-office-index/tr/ adresinden ulaşarak DOI değerinin bulabilirsiniz.)

Yine bazı sektörlerdeki zorunluluklar (Kimya, ilaç gibi) verinin belirli standartlarda işlenmesini ve raporlanmasını zorunlu kılmaktadır.

ERP seçimi ve proje yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

ERP Yazılımlarının Mobil Kullanımı

Şu anda %70 oranında ERP uygulamaları mobil ortamda kullanılabilmektedir. (Internet üzerinden diz üstü bilgisayarlar ile) Akıllı telefon ve tabletler üzerinden kullanım ise ancak %20-%25 seviyelerindedir.

blog2

Görsel 2: ERP uygulamalarında mobil kullanım

Mobil kullanım yazılım üreticileri için önümüzdeki dönemde çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uzak masaüstü bağlantı (RDP – Remote Desktop Protocol) ve Sanal Özel Ağ (VPN – Virtual Private Network) üzerinden ERP sistemlerine erişim mümkün olsa da, web tabanlı erişim ve işletim sistemi bağımsız mobil cihazlar üzerinden kullanım hala aşılması gereken bir sorun. Bazı üreticiler ara yüzlerini yeni teknolojiler (HTML5) ile geliştirseler de, bu şu an için kısıtlı fonksiyonları da beraberinde getirmektedir. Aynı kısıt mobil uygulamalar (Apps) için de geçerlidir. Şu anda CRM (Customer Relationship Management – Müşteri İlişkileri Yönetimi), HRM (Human Resource Management – İnsan Kaynakları Yönetimi), FSM (Field Service Management – Şirket dışı Servis Yönetimi) alanlarında çözümler yer alsa da, beklenti daha geniş alanda kullanımdır.

Şirketlerin iş alanı ve fonksiyonel taleplerine bağlı olarak yalnızda tek bir ERP sisteminin kullanımı maalesef ihtiyaçları karşılamaktadır. Değer zinciri içerisinde yer alan hem şirket içi hem de şirket dışındaki iş ortakları ile ilişkilerde tamamlayıcı yazılım çözümlerinin kullanımı gerekmektedir.

Örnek verecek olursak tasarım yapan üretim şirketlerinde bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının (CAD – Computer Aided Design), perakende sektöründe stok devir hızları ve stratejiler dikkate alınarak merkez depo, mağazalar arasındaki stok transferlerinin tahmini amacıyla kullanılan planlama ve otomatik yerine koyma yazılımları (Auto-Replenishment), otomotiv sektöründe sipariş işlem sürecinde bilgilerin otomatik paylaşımını sağlayan ara yazılımları (EDI – Electronic Data Interchange), gıda ve kimya sektöründe kalite ve izlenebilirliği sağlayan uygulamalar ile entegrasyonun kurulması zorunlu hale gelmiştir.

İşte tam bu noktada Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EIA – Enterprise Application Integration) yazılımlarının önemi artmaktadır. Bazı önde gelen yazılım üreticileri bu alanda çözümler sunarken, alt segmentte yer alan çözümler XML, EDI ve web servis kullanımı ile bu alanda çalışma yapmaktadır.

Endüstri 4.0 yaklaşımının bir bileşeni olan Nesnelerin Interneti (IOT – Internet of Things) ve büyük veri her geçen yıl gündemdeki yerini üst sıralara taşımaktadır. Şirketlerin dijitalleşme stratejisine bağlı olarak iş yazılımları seçim aşamalarında dikkate alınacaktır.

blog3

Görsel 3: Şirket büyüklüğü boyutunda ERP uygulamaları alanında konular ve eğilimler

Sonuçla, bulut bilişim kullanımda, katılımcıların sadece %9 oranında eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Daha yüksek bir oran beklenirken düşük seviyede kalması, veri güvenliği endişesi, hibrit kullanım zorlukları, üreticilerin fiyatlama politikası sonucu yüksek toplam sahip olma maliyeti ile açıklanabilir.

ERP seçimi ve proje yönetimi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


Kurumsal Kaynak Planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) yazılımları, kapsamında yer alan modül ve fonksiyonlar ile üretim ya da ticaret yapan şirketlerin süreçlerini yürütmeleri açısından olmazsa olmaz bir araçtır. ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranınI (yaklaşık %20) karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni nesil ERP sistemleri içerisinde, bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile entegre ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknolojiler, her ne kadar kolay ve her yerden kullanım, hız, esneklik gibi özellikler getirse de, Türkiye’deki kullanım bilincinin yetersiz oluşu işleri zorlaştırmaktadır.

TROVARIT tarafından yapılan “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler” ( www.it-matchmaker.com.tr ) araştırma çalışması sonuçlarına göre makine sektörü ERP uygulama zorluğu açısından önde gelen sektörler arasında yer almaktadır.

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Zorluklar neler?

Hemen hemen her üretim şirketinde karşılaşılan üretim planlama ve yönetimin yanında, makine üretim ve metal işleme sektörüne özel zorlukları aşağıdaki konu başlıklarında sıralayabiliriz.

 • Tasarım, revizyonlar

Bilgisayar destekli tasarım araçları (CAD) üzerinde yaratılan ürün ya da parçaların ERP sistemleri ile entegrasyonu, belge saklama, revizyon yönetimi

 • Ana veri yönetimi

Malzeme/ürün sınıflama, kodlama, tek sefer kullanılan malzemelerin yönetimi, makine üreticileri için malzeme kütüphanesi, hazır şablonlar, fiziksel ya da görsel özelliklere dayalı varyant yapısı, belge yönetimi

 • Hızlı teklif oluşturma

Siparişe özel ürün bileşenleri, ön maliyet hesaplama, değişken metinler ve teknik özellikler, teklif revizyonları

 • Proje yönetimi

Proje yönetim yaklaşımı ile teklif talebinden sevkiyat, faturalama ve tekrar siparişe kadar tüm sürecin yürütülmesi, proje adımları, kaynaklar (üretim, insan, tedarikçi), malzemeler, giderler, maliyetler

 • Kalite Kontrol

Giriş, işlem ve çıkış kalite kontrol, kontrol sertifikaları, geriye dönük izleme

 • Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Sipariş ve sevkiyat bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulması ve iş ortakları ile paylaşımı, otomasyonu

 • Üretimden veri toplama (MES)

Üretim verilerinin anlık toplanması, planlamaya ve kaliteye etkisi

 • Satış sonrası hizmetler

Malzeme/ürün kimliği, sözleşme, garanti takibi, yedek parça yönetimi, servis talep alımı ve karşılama

Ne yapılmalı?

Yukarıda belirtilen zorluklar çoğu ERP yazılımının içerisinde bulunan fonksiyonlar ile hafifletilebilir. Ancak burada önemli olan, yeni bir ERP yatırım kararı almadan önce, net ihtiyaçların belirlenmesi, kapsamlı bir pazar araştırma, gerek duyulan süreç iyileştirme, ana veri hazırlık çalışmalarının yapılması, şirket içi proje ekibinin oluşturulması, sektörel bilgisi olan yazılım sağlayıcı seçimi, metodolojiye dayalı proje yönetimi yaklaşımı sergilenmelidir.

Trovarit Türkiye, sunduğu teknolojik araçlar ( www.it-matchmaker.com.tr ) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile, şirketleri doğru ERP çözümü seçim ve uygulama aşamalarında destek vermektedir.


2014 yılında neler yaşandı?

Tüm dünyada yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı iş yazılımları pazarında, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları da doğal olarak pozitif yönde etkileniyor. Türkiye’deki şirketler arasında ERP kullanım oranının % 20 seviyelerinde olması önümüzdeki yıllarda büyük pastadan pay alma anlamında yerli ve yabancı oyuncuların kıyasıya bir rekabet içerisinde olacağı kaçınılmaz görünmekte.

Türkiye’deki iş yazılım pazarının büyüklüğü konusunda çok farklı rakamlar açıklansa da, yazılım üretici ve sağlayıcılardan elde edilen 2014 yılı yeni proje satış adetleri dikkate alındığında segment I ve segment II çözümleri için yaklaşık 400 yeni ERP projesinin satışının yapıldığını söyleyebiliriz. Bir çok şirket iki haneleri büyüme rakamları yakalarken, bazı şirketlerde %30’lara varan büyümeler gerçekleşti.

Şirketlerin tercihleri

Şirketlerin ERP seçim ve değerlendirme süreçlerinde çözümler, farklı boyutlarda dikkate alındı.

Şirket büyüklüğü : Çalışan sayısı 500 üzeri,kullanıcı sayısı 100 ve üzeri olan şirketler,

 • Oracle ERP- JDEdwards
 • Microsoft Dynamics AX
 • SAP ERP

çözümlerini mercek altına aldılar ve değerlendirdiler.

hangiERPGeleneksel finans ve muhasebe tabanlı çözümler kullanan özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler, ürün ve destek hizmetlerindeki memnuniyetsizlik, değişen ihtiyaçlar, yeni iş alanları, müşteri beklentileri, yasal zorunluluklar gibi nedenlerle iş yazılımlarını değiştirme ihtiyacı hissettiler ve daha çok segment III ve segment II çözümlerine yöneldiler. Seçme, değerlendirme ve karar aşamasında belirleyici unsurlar, ilk yatırım ve işletme maliyeti, süreçlerin olgunluğu, şirket içi kaynak yetkinliği oldu.

Bu ölçekteki şirketler için öne çıkan çözümler,

ABAS

CANIAS

Dinamo

IFS

INFOR

Microsoft Dynamics NAV

Uyumsoft

Workcube

 

Sektör : Üretim (özellikle makine, metal ve tekstil) ve perakende yine lokomotif sektörler olarak karşımıza çıktı. Otomotiv ve inşaat daha önceki yıllarda yakaladığı ivmeyi yitirirken, hizmet sektöründeki taleplerde bir artış gözlendi. Üretim sektöründe sektörel referanslar dikkate alınırken, perakende ve hizmet sektörlerinde ise sınıfının en iyisi (Best-In-Class) ve türünün en iyisi (Best-Of-Breed) çözümleri değerlendirildi ve CRM tabanlı çözümlere yönelim oldu. Bu noktada pazarda yer alan çözümlerin yetersizliği, şirketleri farklı çözümlerle entegrasyon yapmaya zorladı. Özellikle tedarik zinciri yönetimi ve depo yönetimindeki dinamik yapı ve müşteri beklentileri, hem seçme ve değerlendirme hem de uygulama aşamalarında zorluklara yol açtı. (Perakende sektöründeki beklentiler ile ilgili yazıya ERP-Area blog sayfasından ulaşabilirsiniz)

Lokasyon : İstanbul, Kocaeli, Ankara’da faaliyet gösteren şirketler öncülük etse de, Konya, Kayseri, Gaziantep şehirlerinde talep artışları gözlendi. Bu bölgelerde yaşanan en büyük ve önemli sorunlar ise, şirketlerdeki ERP bilincinin yetersiz olması, insan kaynağı yetersizliği, çözüm sunan şirketlerin bu bölgelerdeki destek hizmetlerindeki eksikliklerinin olduğu söylenebilir.

Devamı ….