Kurumsal Kaynak Planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) yazılımları, kapsamında yer alan modül ve fonksiyonlar ile üretim ya da ticaret yapan şirketlerin süreçlerini yürütmeleri açısından olmazsa olmaz bir araçtır. ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranınI (yaklaşık %20) karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni nesil ERP sistemleri içerisinde, bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile entegre ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknolojiler, her ne kadar kolay ve her yerden kullanım, hız, esneklik gibi özellikler getirse de, Türkiye’deki kullanım bilincinin yetersiz oluşu işleri zorlaştırmaktadır.

TROVARIT tarafından yapılan “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler” ( www.it-matchmaker.com.tr ) araştırma çalışması sonuçlarına göre makine sektörü ERP uygulama zorluğu açısından önde gelen sektörler arasında yer almaktadır.

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Zorluklar neler?

Hemen hemen her üretim şirketinde karşılaşılan üretim planlama ve yönetimin yanında, makine üretim ve metal işleme sektörüne özel zorlukları aşağıdaki konu başlıklarında sıralayabiliriz.

  • Tasarım, revizyonlar

Bilgisayar destekli tasarım araçları (CAD) üzerinde yaratılan ürün ya da parçaların ERP sistemleri ile entegrasyonu, belge saklama, revizyon yönetimi

  • Ana veri yönetimi

Malzeme/ürün sınıflama, kodlama, tek sefer kullanılan malzemelerin yönetimi, makine üreticileri için malzeme kütüphanesi, hazır şablonlar, fiziksel ya da görsel özelliklere dayalı varyant yapısı, belge yönetimi

  • Hızlı teklif oluşturma

Siparişe özel ürün bileşenleri, ön maliyet hesaplama, değişken metinler ve teknik özellikler, teklif revizyonları

  • Proje yönetimi

Proje yönetim yaklaşımı ile teklif talebinden sevkiyat, faturalama ve tekrar siparişe kadar tüm sürecin yürütülmesi, proje adımları, kaynaklar (üretim, insan, tedarikçi), malzemeler, giderler, maliyetler

  • Kalite Kontrol

Giriş, işlem ve çıkış kalite kontrol, kontrol sertifikaları, geriye dönük izleme

  • Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Sipariş ve sevkiyat bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulması ve iş ortakları ile paylaşımı, otomasyonu

  • Üretimden veri toplama (MES)

Üretim verilerinin anlık toplanması, planlamaya ve kaliteye etkisi

  • Satış sonrası hizmetler

Malzeme/ürün kimliği, sözleşme, garanti takibi, yedek parça yönetimi, servis talep alımı ve karşılama

Ne yapılmalı?

Yukarıda belirtilen zorluklar çoğu ERP yazılımının içerisinde bulunan fonksiyonlar ile hafifletilebilir. Ancak burada önemli olan, yeni bir ERP yatırım kararı almadan önce, net ihtiyaçların belirlenmesi, kapsamlı bir pazar araştırma, gerek duyulan süreç iyileştirme, ana veri hazırlık çalışmalarının yapılması, şirket içi proje ekibinin oluşturulması, sektörel bilgisi olan yazılım sağlayıcı seçimi, metodolojiye dayalı proje yönetimi yaklaşımı sergilenmelidir.

Trovarit Türkiye, sunduğu teknolojik araçlar ( www.it-matchmaker.com.tr ) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile, şirketleri doğru ERP çözümü seçim ve uygulama aşamalarında destek vermektedir.


ERP yatırımları içerisinde çok fazla risk barındırır. Bu risklerin azaltılması ya da yok edilmesi ancak doğru yaklaşım ve yönetim ile mümkündür.

İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli. Edinme, bakım, güncelleme, genişletme gibi maliyetlerin yanında, süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması, daha doğru bilgi üzerinde karar destek sisteminin oluşturulması gibi faydaların dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. ERP çözümleri, şirketin yazılım altyapısı içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Değer zinciri içerisinde (malzeme, mamül, müşteri/tedarikçi gibi), ana veri ve işlenen veri ile birlikte “tek doğru kaynak” olarak tanımlanabilir. Muhasebe ve finans süreçlerinin yanında sipariş süreçlerinin de (satış, malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi) daha şeffaf ve verimli yönetilmesine destek olur. Yeni ERP yatırımları ya da mevcut ERP sisteminin iyileştirilmesi, genişletilmesi, sağlayacağı faydaların yanında karmaşık yapıya bağlı olarak maliyet ve başarısızlık risklerini de beraberinde getirir.

ERP çözümlerinin faydaları

ERP çözümlerinin faydaları kağıt üzerinde açıkça ortaya konulabilir. Bunlar şirketlerdeki süreçlerin daha iyi seviyede kontrol altına alınması, basitleştirilmesi, esneklik ve şeffaflık olarak açıklanabilir. Büyük şirketler için ise ek olarak, merkezi kontrol, standart süreç tanımlama ve yönetim, lokasyonlar arası veri alışverişi ve kontrol olarak karşımıza çıkar.

ERP_fayda_maliyet

ERP yatırımlarının faydaları ve maliyetleri

 

Trovarit tarafından 5 ülkede, yaklaşık 2400 katılımcı ile gerçekleştirilen “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler 2014/2015” araştırma çalışması, ERP kullanımı ile ilgili bize önemli bilgiler sunuyor. Bu araştırmaya göre, en yüksek fayda iş süreçlerinin hızlandırılması ve sadeleştirilmesi. Ek olarak ERP sistemleri, izlenebilir, doğrulanmış veriye hızlı erişimi de sağlamakta. Ayrıca belirli alanda farklı açılardan sağladığı faydaları da görmekteyiz. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.