ERP yatırımları içerisinde çok fazla risk barındırır. Bu risklerin azaltılması ya da yok edilmesi ancak doğru yaklaşım ve yönetim ile mümkündür.

İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli. Edinme, bakım, güncelleme, genişletme gibi maliyetlerin yanında, süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması, daha doğru bilgi üzerinde karar destek sisteminin oluşturulması gibi faydaların dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. ERP çözümleri, şirketin yazılım altyapısı içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Değer zinciri içerisinde (malzeme, mamül, müşteri/tedarikçi gibi), ana veri ve işlenen veri ile birlikte “tek doğru kaynak” olarak tanımlanabilir. Muhasebe ve finans süreçlerinin yanında sipariş süreçlerinin de (satış, malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi) daha şeffaf ve verimli yönetilmesine destek olur. Yeni ERP yatırımları ya da mevcut ERP sisteminin iyileştirilmesi, genişletilmesi, sağlayacağı faydaların yanında karmaşık yapıya bağlı olarak maliyet ve başarısızlık risklerini de beraberinde getirir.

ERP çözümlerinin faydaları

ERP çözümlerinin faydaları kağıt üzerinde açıkça ortaya konulabilir. Bunlar şirketlerdeki süreçlerin daha iyi seviyede kontrol altına alınması, basitleştirilmesi, esneklik ve şeffaflık olarak açıklanabilir. Büyük şirketler için ise ek olarak, merkezi kontrol, standart süreç tanımlama ve yönetim, lokasyonlar arası veri alışverişi ve kontrol olarak karşımıza çıkar.

ERP_fayda_maliyet

ERP yatırımlarının faydaları ve maliyetleri

 

Trovarit tarafından 5 ülkede, yaklaşık 2400 katılımcı ile gerçekleştirilen “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler 2014/2015” araştırma çalışması, ERP kullanımı ile ilgili bize önemli bilgiler sunuyor. Bu araştırmaya göre, en yüksek fayda iş süreçlerinin hızlandırılması ve sadeleştirilmesi. Ek olarak ERP sistemleri, izlenebilir, doğrulanmış veriye hızlı erişimi de sağlamakta. Ayrıca belirli alanda farklı açılardan sağladığı faydaları da görmekteyiz. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.

ERP pazarı, yazılım üretici ya da sağlayıcıların stratejileri (ürün ya da çözümü konumlandırma, fiyatlama) ile oluşur. Dinamik yapısından dolayı hakkında yapılan yorumlardan daha hızlı değişir. ERP konusu genellikle yazılı medyada belirli bir konu ya da sektör üzerinden değerlendirilir. Üretici şirket raporları ya da sunumları ise başarı hikayeleri, yeni sürüm ve teknolojik gelişmeler ile ilgilidir. Fuar, lansman, forum etkinlikleri ile şirketler, ürünleri ve sağlayıcıları tanıma fırsatı bulurlar. Ziyaretçiler fuarda birden fazla ürün ile ilgili ilk izlenimlerini edinebilir, lansman, forum etkinliklerinde ise iş ortakları ve sundukları çözümler konusunda bilgi alabilir.

Bir diğer kaynak ise kuşkusuz internet ortamıdır. Arama motorları ile listelenenler, çoğunlukla ücretli reklam veren ya da iyi arama motoru optimizasyonu sağlamış şirketlerin ürünleridir.

Sağlayıcılar ayrıca, ürün ve hizmetlerini kendi web siteleri üzerinden duyurur. Ancak bu bilgiler arayış içerisindeki firmaların profiline uygun çözüm bulma yolunda pek fayda sağlamamaktadır.

İşte tam bu noktada, TROVARIT tarafından sunulan IT-Matchmaker® ihtiyaçlara cevap verir. Yapısal ihtiyaç profili üzerinden, pazardaki çözümler ve sağlayıcılar bağımsız bir ortamda değerlendirilir ve karşılaştırılır. IT-Matchmaker® sadece pazar araştırması yapmakla kalmaz, ERP projelerinde ön hazırlıktan sözleşme aşamasına kadar tüm süreçleri verimli ve şeffaf bir şekilde yürütür.

ERP projeleri içerisinde çok fazla riskler barındırmaktadır. Örnek verecek olursak, proje ekibi içerinde kullanılan dahili insan kaynağı maliyeti başlangıçta dikkate alınmaz. Orta ölçekli işletmelerde bu maliyet 3 uzman personelin 3 yıllık maliyetinin karşılığıdır.

ERP projelerindeki riskler 3 ana başlık altında tanımlanabilir.

  • Hedefe ulaşma
  • Plan, kapasite ve bütçeye(zaman) bağlılık
  • Yatırım bütçesi ile uyum

Bu riskleri azaltmak ve hedefe ulaşmak için, akıldan çıkarılmaması gereken tek şey: ERP projeleri sürekli kontrol altında tutulması gereken karmaşık yapıya sahip projelerdir. Bu yapı içerisinde yüksek maliyetler dikkate alındığında, yönetimin ve özellikle BT yöneticisi ya da proje yöneticisinin seçim aşamasından başlayarak profesyonel bir yaklaşım sergilemesi ve proje boyunca bu yaklaşımı proje yönetim metodoloji ile desteklemesi gerekmektedir. Şekil 1’de bu adımlar belirtilmiştir.

Adım 1 : Proje tanımlama

Proje tanımlama, başarıda önemli bir faktör olacak kararların alındığı adımdır. Proje hedefleri net belirlenmelidir. „ERP Deneyimi“ araştırma çalışmasında, BT yöneticilerine projeden beklentileri sorulmuş ve şekil 2’de görüleceği gibi çoğunluk ERP çözümünden süreçlerde optimizasyonu sağlamak ya da iyileştirmek cevabı alınmıştır. İkinci en büyük beklenti ise, daha doğu bilgiye, daha hızlı erişimdir. Genel bir tanımlama olarak görülse de, özellikle darboğaz süreçlerde iyileşme ve sonucunda şirket için önemli verilerin doğru ve hızlı alınması hedef olarak konulmuştur. ERP içerisindeki entegre yapı bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstlenir. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.