Dünyada hızla büyüyen bulut bilişim teknolojisi ve bağlı olarak genişleyen fonksiyonel kullanım alanı ister istemez şirketleri bu yönde araştırmalara ve kullanıma itiyor. Şirket içerisinde uygulama barındırmanın (On-Premise) çoğunlukla görüldüğü ERP sistemlerinde de eğilim önümüzdeki dönemde bu gelişmelere paralel olacak. Ancak önce uygulama barındırma yöntemlerine bir göz atalım.


Son zamanlarda gelişen ve hızla büyüme kaydeden Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Mobil Kullanım (Mobility), ERP üreticilerini, bu ortamlar için çözüm geliştirme yoluna itmektedir. Bu çözümlerin içerisinde karşımıza iki yeni terim çıkmaktadır.

BYOD (Bring Your Own Device ) : Her çalışanın kişisel sahip olduğu mobil cihazları (notebook, tablet, akıllı telefon) şirket içerisinde uygulamalara erişim amacıyla kullanabilmesi

Applification : Mobil cihazlardaki işletim sistemi üzerinde çalışan iş yazılım uygulamaları

Her iki çözümün ortak faydaları arasında,

  • Kullanım kolaylığı,
  • Her yerden herhangi bir zamanda uygulamalara erişilebilirlik,
  • Şirket içi süreç bağlantılarında anlık cevap verme (örn. onay), müşteri taleplerinde hız ve cevaplama süresinin düşürülmesi,
  • Çalışan verimliliğin arttırılması,
  • Anlık rapor ve analizlere erişim ile yönetim karar destek sisteminin güçlendirilme sayılabilir.

Notebook ya da tabletler üzerinden uzak erişim bağlantısı ile ERP çözümlerine erişim ya da mobil cihazlar için geliştirilmiş sınırlı modüller (CRM, HR gibi) şu anda kullanımda olsa da, önümüzdeki dönemde, bu uygulama alanının daha da genişleyeceği ve üreticilerin mevcut ERP çözümlerinin tamamını mobil ortama taşıma gerekliliği doğacaktır.

Son derece önemli ve kritik bir konu ise, ERP üreticilerinin, mobil ERP kararında, tüm fonksiyonların aktarılması tercihi ya da temel fonksiyonların aktarılarak, konusunda deneyimli, başarılı mobil uygulama üreticileri ile çözümlerin entegrasyonun sağlanması tercihi olacaktır. İlk tercih, çok fazla efor, zaman ve maliyet gerektirirek, rekabet ortamında geri kalma riskini doğurmakla birlikte, uzun vade için atılmış doğru bir karar olacaktır. İkinci tercih ise, çok hızlı uygun çözüm üretme imkanı yaratırken, özellikle orta ve uzun vadede, taleplerdeki ve teknolojideki değişikliklerden kaynaklı versiyon güncellemelerinde sorunları ortaya çıkaracaktır.