ERP uygulamalarının şirketlerde kullanım alanı ve verimliliği aşağıdaki kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

• Fonksiyonel kapsam
• ERP sistemine erişim sağlayan çalışan sayısı
• Farklı lokasyonlardan erişim
• Farklı ülkelerden erişim

Fonksiyonel kapsam, mevcut dahili/harici iş süreçleri ve bağlantıların yönetilmesine olanak sağlamalıdır. Doğru bilgiye, hızlı erişim, süreçlerde verimlilik ve şeffaflık temel beklentiler arasındadır.
Geniş fonksiyonel kapsam, farklı organizasyon seviyelerinde sisteme erişen kullanıcı sayısı, birden fazla lokasyon ve ülkede kullanım, beraberinde uyarlama, özelleştirme, eğitim ve destek alanlarında yoğun çalışma gerektirir. Tüm bunlar ise karmaşık bir yapı oluşturur.

Bu yapı aşağıdaki farklı boyutlar ile tanımlanabilir:

• Karmaşık fonksiyonellik (ERP modül yapısı ve modüllerin fonksiyonel karşılıkları)
• ERP uygulama büyüklüğü (Kullanıcı sayısı)
• Çoklu şirket ve lokasyonlarda kullanım, merkezi veri yönetimi, tesisler ya da şirketler arasındaki işlemler
• Ulaslararası kullanım (Dil, yerelleştirme, yasal zorunluluklar)

Görsel 1
Süreç/modül—karmaşık yapı ilişkisi

ERP sistemleri içerisinde iş süreçlerini destekleyen fonksiyonlar „modül“ yapısı içerisinde yer almaktadır. Hemen hemen tüm şirketlerde yer alan ortak süreçler ya da beklentiye bağlı olarak kolay ve hızlı geliştirilebilen/uyarlanabilen talepler standart fonksiyonlar ile karşılanabilmektedir. (Örn : İnsan kaynakları, bordro, sabit kıymetler). Ancak iş alanına bağlı olarak, süreçler ve iş ortakları arasındaki ilişkilerin yönetilmesinde ek fonksiyon ve modüllere ihtiyaç duyulmaktadır. (Örn : Detaylı üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi)

Table_Complexity

Görsel 1: ERP uygulamaların karmaşıklığın bir göstergesi olarak “Modül bazlı karmaşık yapı endeksi”

Yukarıdaki tabloda yer alan modüller, farklı iş alanı ve sektörler için ihtiyaç duyulan fonksiyonları kapsamaktadır. Karmaşık yapı seviyesi düşük olan modüller genellikle hizmet ve ticaret iş alanlarında ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyededir. Ancak özellikle üretim iş alanı için ihtiyaç duyulan ek fonksiyonları içeren modüllerin karmaşık yapıları yüksektir.

Industry_Complexity

Görsel 2 : ERP uygulamalarında karmaşık yapı (Sektör bazlı)

Software_Comp

Görsel  3: Sektörel kapsam genişliğine dayalı karmaşık yapı

Araştırma çalışmasına katılanlar 50‘ye yakın çözümü karmaşık yapı boyutunda değerlendirmişlerdir.
Y ekseni üzerinde üst bölümde yer alan çözümler, şirketlerde ortak genel süreçleri (Satış, satınalma gibi) fonksiyonları ile destekleyenler, alt bölümde yer alanlar ise daha çok sektörel uzmanlıkları ve bağlı olarak ihtiyaç duyulan fonksiyonları içerenlerdir. (Perekande, lojistik gibi)

X ekseni üzerinde sağ tarafta yer alan çözümler, modül ve fonksiyon yapısı geniş olanları ifade etmektedir. (Standart modüllere ek olarak, proje, servis, CRM modülleri/fonksiyonları gibi). Sol tarafa gidildikçe modüler kapsam dolayısı ile fonksiyonellik azalmaktadır.

ERP Deneyimi 2016 ( http://www.trovarit.com/tr/erp-praxis/ ) araştırma çalışması göstermiştir ki, yazılım ürününün standart fonksiyonlarının yeterli gelmediğini, iş alanına, sektöre ya da projeye özgü talepler, add-on ve özel geliştirmeler ile karşılanmaktadır. ERP pazarında üst segmentte yer alan ürünlerin (MS Dynamics AX, Oracle, SAP) üreticileri ya da sağlayıcıları, son yıllarda türünün en iyisi çözümlerini satın almalar ile bünyelerine katmışlardır. Orta segmentte yer alanlar ise daha çok, iş ortağı ağı içerisinde yer alan sağlayıcıların proje bazlı geliştirdiği çözümleri tamamlayıcı ürün olarak sunmaktadır. Alt segment için ise bu durum özel geliştirmeler ile sağlanabilmektedir.

ERP yatırımı veya verimlilik analizi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli.

İş Yazılımlarının Yeri ve Önemi

Hem şirket içi, hem de şirketlerin iş ilişkisinde olduğu müşteri yada diğer şirketler arasında oluşan verinin doğruluğu ve hızlı ulaşım ancak tüm bu değer zinciri içerisinde yer alan süreçlere fonksiyonel uygunluk ve entegrasyon sağlayan iş yazılımlarının konumlandırılması ve yönetilmesi ile mümkündür.

Görsel 1 : Şirketlerin değer zinciri içerisindeki iş yazılım çözümleri ( FIR at RWTH Aachen, 2014 )

Görsel 1 : Şirketlerin değer zinciri içerisindeki iş yazılım çözümleri ( FIR at RWTH Aachen, 2014 )

Temelde iş yazılımları (ERP, MES, SCM, CRM gibi) hedefe ulaşmakta aşağıdaki görevleri üstlenir.

 • İş yazılımları şirketleri yönetir.
 • Şirketlerin tüm iş alanlarında ve tüm seviyelerde süreçlerin işletilmesine destek verir.
 • Şirketler arası sipariş işleme ve planlama aktivitelerinde yatay ve dikey entegrasyon imkanı sağlar.
 • Şirket içi ve şirket dışı iletişimde şeffaf, izlenebilir bilgi oluşturur.
 • Gerçek veri üzerinden anlık değerlendirme ve bir sonraki eylemler için karar destek sistemi oluşturur.

ERP yatırımı veya verimlilik analizi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

ERP – Kurumsal Yazılımların omurgası

Kurumsal yazılımlar denince akla, farklı iş alanlarında farklı fonksiyonlar sunan, sınıflandırılma sonrası tanımlanmış, bazı noktalarda ortak fonksiyonları içeren çözümler gelmektedir.

ERP yazılımlarının çekirdek yapısı içerisinde, iş alanı ya da sektörden bağımsız bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği süreçleri yönetebilecek fonksiyonlara sahip modüler yapı yer almaktadır.

Tamamlayıcı çözümler içerisinde ise, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi gibi farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan yazılımlar yer alır. Günümüzde yazılım üreticileri ürünlerini aşağıdaki 2 türde piyasaya sunmaktadır.

Kaynak : www.it-matchmaker.com 31 Mart 2014 n:268

Kaynak : www.it-matchmaker.com 31 Mart 2014 n:268

 

Hepsi bir arada çözümler (Best-in-Suite) : Çekirdek yapının üzerine tamamlayıcı çözümlerin de entegre edilmesi ile oluşan

Türünün en iyisi (Best-of-Breed)             : Sadece belirli bir iş alanı yad a süreç/fonksiyon için geliştirilmiş çözümler

Şirketler iş yazılım yatırım kararındaki değerlendirme ve seçim sürecinde bu 2 farklı tür çözümü dikkate aldıklarında ortaya karmaşık bir durum çıkmaktadır.

Örnek verecek olursak, proje bazlı üretim yapan bir şirket, içerisinde kısıtlı fonksiyonların yer aldığı bir ERP çözümü ile mi yoluna devam etmeli ya da sadece proje bazlı üretim yapan şirketler için geliştirilmiş ve çok yüksek oranda ihtiyaçları cevap veren bir çözümde mi karar kılmalı?

Diğer bir örnek perakende sektörü için verilebilir. Sektöre özel tedarikçi zinciri yönetimi (SCM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), POS operasyonları gibi birçok ürün türünün en iyisi olarak pazarda farklı üreticiler tarafından sunulmaktadır. Temel bir ERP ürünü içerisinde yer aldığı söylenen tüm bu ve benzer çözümler maalesef ihtiyaçları karşılamaktadır.

Yapılması gereken, ihtiyaçların net belirlenip, pazar araştırma yapılması ve sistem entegratörü çözüm sağlayıcılar ile yola devam edilmesidir. Ancak bu araştırma ve değerlendirme sanıldığı kadar kolay değildir. TROVARIT ve sunduğu teknolojik çözüm IT-Matchmaker tüm bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. ( www.trovarit.com/tr )

ERP Yatırımında Fırsatlar & Riskler

İş yazılım yatırımları, şirketler için çoğunlukla kötü sonların yaşandığı projelerdir. Bunun arkasında başlangıçta iyi tasarlanmamış plan ve net belirlenmeyen hedefler sayılabilir.


ekonomik_fayda_verim

 

Fayda/maliyet dengesinin istenilen seviyede oluşturulması ve kontrolü otomatik olarak ekonomik verimi etkileyecektir. Yukarıdaki denklemde payda kısmında yer alan “Efor & Maliyet” değeri, pay kısmında yer alan “Fayda” değerine nazaran daha kolay hesaplanabilir. Mal ve hizmet alımı için ödenen bedel dönem sonunda net olarak ortaya konulabilir. Ancak “Efor” kısmı birçok iş yazılım projesinde göz ardı edilir.

Özellikle proje içerisinde yer alan şirket için çalışan eforu, ayrılan zaman ya da görev/pozisyon değişikliği oluşan maliyet ayrı bir kalem olarak hesaplanmalıdır. Yine çoğunlukla atlanan bir diğer konu ise toplam sahip olma maliyetidir (TCO – Total Cost of Ownership). Genellikle kararlar, ilk yatırım maliyeti öngörüsü ile alınır. Ancak projenin belirlenen zaman planı içerisinde gerçekleştirilememesi sonucu olası ek bütçe, fazlandırmalar, yıllık bakım ve destek bedelleri dikkate alındığında hesaplamanın en az 5 yıl süre için yapılması gerekmektedir.

ERP_fayda_maliyet

Yatırımın geri dönüşünün (ROI-Return of Investment) hesaplanması iş yazılım  projelerinde başlangıçta belirlenecek makro değerler üzerinden periyodik (çeyrek, yıl gibi) sonuçlar karşılaştırılarak yapılabilir. Stok devir hızları ve maliyetleri, sipariş karşılama süresi, kalite değerleri ve iyileşmeler, satış ve satın alma istatistik sonuçları buna örnek verilebilir.

İş yazılım alanında makale ve raporları www.it-matchmaker.com.tr adresinde yer alan “Download Center” bölümünde bulabilirsiniz. TROVARIT, 15 yıllık tecrübesi ve 6 ülkedeki faaliyetleri ile şirketlere iş yazılımları (ERP,CRM,MES gibi) seçim ve değerlendirme süreçlerinde profesyonel ürün ve hizmetler ile destek vermektedir.

ERP yatırımı ve uygulama hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.


ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranın karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülkelerdeki doyum, küresel pazarda yer alan ERP üreticilerini, yeni teknolojiler kullanmaya ve “yerine koyma” pazarı (replacement market) olarak adlandırılan alandaki rekabet yarışında öne çıkarmaya zorlamıştır. Bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile entegre ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise, işletmeler içerisinde ortalama %20 olan ERP kullanımı dikkate alındığında, sadece bu oran içerisinde yer alan işletmeler için yeni teknoloji ve ürünlerin anlamı olacaktır. Peki ya diğerleri! Henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış, süreçleri belirsiz ya da tam olarak tanımlanıp uygulanamayan, entegre bir yazılımı kullanabilecek altyapı ve insan kaynağı ile kullanım kültürü ve bilincine sahip olmayan işletmeler bu durumda ne yapmalı? Açıkça bilinmelidir ki, yukarıda sayılan özelliklerden herhangi birine sahip işletmelerdeki ERP projeleri, içerisinde çok fazla risk barındıran ve sonu genellikle başarısızlıkla sonuçlanan projelerdir. Peki ya diğerleri! Kısıtlı fonksiyonlar ile dar bir çerçevede yazılım kullanan (geleneksel finans ve muhasebe ağırlıklı fonksiyonlar içeren) firmalar, gelişmelerine ve sektör gereksinimlerine paralel olarak ortaya çıkan yeni yazılım taleplerinde nasıl karar vermeli?

Sıçrama! Ama nereye ve nasıl?

Yeni çözüm yatırımı, kullanılan yazılımın ya da çözümün yenilenme ihtiyacında, işletmeler karar aşamasında, mevcut durumu ve pazardaki ürünleri ve sağlayıcıları dikkate almalıdır. Bu konuda atılacak adımda, aşağıda belirtilen, farklı segmentlerdeki ürünlere geçiş kararları önem taşıyacaktır.

hangiERP

Şekil 1 : Ürün segmentleri arasında sıçrama

Sıçrama I’den II’ye : Tek bir şirket ve lokasyonda, kendisine has özellikleri olan bir endüstride faaliyet gösteriyor iseniz ve düşük bir yatırım bütçesine sahip iseniz doğru bir adımdır. Artıları; kolay uygulanabilme ve değişikliklere hızlı cevap verebilme, destek, eksiler, seçilen ürünün ve üreticinin profili ve pazardaki istikrarı.

Sıçrama I’den III’e : Şirketiniz hızla büyüyor, yeni iş alanları ve lokasyonlar açılıyor, pazardaki rekabet ortamında hızlı ve doğru kararlar almak istiyor, uluslar arası pazarda da faaliyetleriniz var ya da olacak ise tercih edin. Artıları; benzer sektör tecrübelerinin aktarılması ile elde edilen bilgi ve sonucunda süreçlerin genel kabullerle tanımlanması ve uygulanması, yeni teknoloji, eksileri ; yüksek sayılabilecek yatırım ve uygulama maliyeti, yetkin insan kaynağı ihtiyacı.

Sıçrama I’den IV’e : Yeni bir iş alanında yatırım kararı aldınız ya da işinizi uluslar arası kabul görmüş kurallar ve süreç tanımları ile yönetmeye karar verdiniz. Dikkat !!! İyi düşündünüz mü? Artıları; en yeni ve ihtiyaçlarınızın önünde giden bir teknoloji, sağlam entegre yapı, eksileri, katı kurallar, proje yönetimi ihtiyacı, yüksek yatırım ve uygulama maliyeti, donanım ve yetkin insan kaynağı ihtiyacı. Yukarıdaki şekilde belirtilen segmentlerdeki ürünlerin ve çözümlerin kullanımı ile ilgili farklı altyapılar da dikkate alınabilir.

On-Premises (Yerinde kurulum) : Şirket içinde yer alan donanım altyapısı üzerinde uygulamanın kurulumu

Hosted (Barındırma) : Uygulamanın harici bir lokasyonda, size özel ayrılmış bir donanım üzerine kurulumu

Cloud-Based (Bulut) : Uygulamanın harici bir lokasyonda, ortak kaynaklar ile kullanımı


Kurumsal Kaynak Planlama (ERP – Enterprise Resource Planning) yazılımları, kapsamında yer alan modül ve fonksiyonlar ile üretim ya da ticaret yapan şirketlerin süreçlerini yürütmeleri açısından olmazsa olmaz bir araçtır. ERP’nin gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kullanım alanı ve oranınI (yaklaşık %20) karşılaştırdığımızda, arada uçurum olarak nitelendirilebilecek bir fark olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni nesil ERP sistemleri içerisinde, bulut bilişim (cloud computing), mobil uygulamalar (mobile apps), bellek içi (in-memory), sosyal ağlar ile entegre ERP (social ERP) gibi tanımlar adı altında, teknoloji araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni teknolojiler, her ne kadar kolay ve her yerden kullanım, hız, esneklik gibi özellikler getirse de, Türkiye’deki kullanım bilincinin yetersiz oluşu işleri zorlaştırmaktadır.

TROVARIT tarafından yapılan “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler” ( www.it-matchmaker.com.tr ) araştırma çalışması sonuçlarına göre makine sektörü ERP uygulama zorluğu açısından önde gelen sektörler arasında yer almaktadır.

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Şekil 1 : Sektör bazında ERP uygulama zorluğu (0:Kolay – 1:Zor) (Kaynak TROVARIT)

Zorluklar neler?

Hemen hemen her üretim şirketinde karşılaşılan üretim planlama ve yönetimin yanında, makine üretim ve metal işleme sektörüne özel zorlukları aşağıdaki konu başlıklarında sıralayabiliriz.

 • Tasarım, revizyonlar

Bilgisayar destekli tasarım araçları (CAD) üzerinde yaratılan ürün ya da parçaların ERP sistemleri ile entegrasyonu, belge saklama, revizyon yönetimi

 • Ana veri yönetimi

Malzeme/ürün sınıflama, kodlama, tek sefer kullanılan malzemelerin yönetimi, makine üreticileri için malzeme kütüphanesi, hazır şablonlar, fiziksel ya da görsel özelliklere dayalı varyant yapısı, belge yönetimi

 • Hızlı teklif oluşturma

Siparişe özel ürün bileşenleri, ön maliyet hesaplama, değişken metinler ve teknik özellikler, teklif revizyonları

 • Proje yönetimi

Proje yönetim yaklaşımı ile teklif talebinden sevkiyat, faturalama ve tekrar siparişe kadar tüm sürecin yürütülmesi, proje adımları, kaynaklar (üretim, insan, tedarikçi), malzemeler, giderler, maliyetler

 • Kalite Kontrol

Giriş, işlem ve çıkış kalite kontrol, kontrol sertifikaları, geriye dönük izleme

 • Elektronik Veri Değişimi (EDI)

Sipariş ve sevkiyat bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulması ve iş ortakları ile paylaşımı, otomasyonu

 • Üretimden veri toplama (MES)

Üretim verilerinin anlık toplanması, planlamaya ve kaliteye etkisi

 • Satış sonrası hizmetler

Malzeme/ürün kimliği, sözleşme, garanti takibi, yedek parça yönetimi, servis talep alımı ve karşılama

Ne yapılmalı?

Yukarıda belirtilen zorluklar çoğu ERP yazılımının içerisinde bulunan fonksiyonlar ile hafifletilebilir. Ancak burada önemli olan, yeni bir ERP yatırım kararı almadan önce, net ihtiyaçların belirlenmesi, kapsamlı bir pazar araştırma, gerek duyulan süreç iyileştirme, ana veri hazırlık çalışmalarının yapılması, şirket içi proje ekibinin oluşturulması, sektörel bilgisi olan yazılım sağlayıcı seçimi, metodolojiye dayalı proje yönetimi yaklaşımı sergilenmelidir.

Trovarit Türkiye, sunduğu teknolojik araçlar ( www.it-matchmaker.com.tr ) ve profesyonel danışmanlık hizmetleri ile, şirketleri doğru ERP çözümü seçim ve uygulama aşamalarında destek vermektedir.


Trovarit AG, iki yılda bir düzenlediği kapsamlı araştırma çalışmasını ,RWTH Üniversitesine bağlı Endüstriyel Yönetim Enstitüsü (FIR), Schwetz Consulting iş ortaklığı ile gerçekleştirdi.

Çalışma, Mart 2015 ve Haziran 2015 tarihleri arasında online platform üzerinde yayınlandı ve 322 değerlendirme yapıldı. Veri kalite testleri sonucunda 283 giriş analiz amaçlı kullanıma uygun bulundu.

34 kritere bağlı olarak gerçekleşen değerlendirmeler ,şirketlerin sorumlu müdürleri, IT yöneticileri ve CRM uzmanları tarafından, bireysel olarak yapıldı. Analiz sonuçları,yeni bir CRM çözümü arayan ,mevcut CRM çözümünü verimli olarak kullanamayan şirketler açısından oldukça etkili oldu.

CRM Memnuniyet kriterlerine göre;

 • Ürün/Çözüm memnuniyeti ve Destek/İş Ortağı son kullanıcı memnuniyetleri “tatmin edici” olarak sonuç verirken,
 • Sistem / çözüm bağlantılı kriterlere bağlıFormlar ve raporlar, mobil kullanım, ara yüz (Dış veri entegrasyon yeteneği, uluslar arası kullanım, performans,ergonomi ve veri bakım eforu)
 • Proje bağlantılı kriterlerden ,zaman planına bağlılık , şirkete özel geliştirme uygulamaları “tatmin edici ”sonuçlar vermedi.
 • Fiyat/Performans oranı” kriteri değerlendirmede en çok katılımcının katıldığı kriterlerden oldu.

Bu yıl ilk kez sorulan ,uluslararası kullanım kriteri malesef düşük memnuniyet derecesi aldı.Nedeni, genel olarak lokal ihtiyaçları karşılamak amacıyla ortaya çıkan çözümlerin, dil, karakter seti, yerel mevzuat (içerisinde fiyatlama, faturalama özellikleri bulunan çözümler için) gereksinimlerini yeterli derecede karşılamadığı yönündedir.

Şekil 1: Memnuniyet kriterleri ve derecelendirme

Şekil 1: Memnuniyet kriterleri ve derecelendirme

Ayrıntılı analiz, grafikler ve yorumları içeren “Yönetici Özeti” belgesine, http://www.trovarit.com.tr/tr/downloads/download-center.html adresinden ulaşılabilir.


ERP yatırımları içerisinde çok fazla risk barındırır. Bu risklerin azaltılması ya da yok edilmesi ancak doğru yaklaşım ve yönetim ile mümkündür.

İşletmelerin artan rekabet koşullarında ve her geçen gün daha fazla teknolojinin kullanıldığı ve sayısallaşan dünyada herhangi bir iş yazılımını (ERP, CRM, ECM/DMS gibi) kullanmadan, ihtiyaçlarını karşılamaları ve hayatlarını sürdürmeleri zor görünüyor. Ancak iş yazılımlarının kullanım kararından önce farklı açılardan yatırım maliyetlerinin ve fayda/maliyet analizlerinin de dikkate alınması önemli. Edinme, bakım, güncelleme, genişletme gibi maliyetlerin yanında, süreçlerin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması, daha doğru bilgi üzerinde karar destek sisteminin oluşturulması gibi faydaların dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. ERP çözümleri, şirketin yazılım altyapısı içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Değer zinciri içerisinde (malzeme, mamül, müşteri/tedarikçi gibi), ana veri ve işlenen veri ile birlikte “tek doğru kaynak” olarak tanımlanabilir. Muhasebe ve finans süreçlerinin yanında sipariş süreçlerinin de (satış, malzeme yönetimi, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi) daha şeffaf ve verimli yönetilmesine destek olur. Yeni ERP yatırımları ya da mevcut ERP sisteminin iyileştirilmesi, genişletilmesi, sağlayacağı faydaların yanında karmaşık yapıya bağlı olarak maliyet ve başarısızlık risklerini de beraberinde getirir.

ERP çözümlerinin faydaları

ERP çözümlerinin faydaları kağıt üzerinde açıkça ortaya konulabilir. Bunlar şirketlerdeki süreçlerin daha iyi seviyede kontrol altına alınması, basitleştirilmesi, esneklik ve şeffaflık olarak açıklanabilir. Büyük şirketler için ise ek olarak, merkezi kontrol, standart süreç tanımlama ve yönetim, lokasyonlar arası veri alışverişi ve kontrol olarak karşımıza çıkar.

ERP_fayda_maliyet

ERP yatırımlarının faydaları ve maliyetleri

 

Trovarit tarafından 5 ülkede, yaklaşık 2400 katılımcı ile gerçekleştirilen “ERP Deneyimi – Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler 2014/2015” araştırma çalışması, ERP kullanımı ile ilgili bize önemli bilgiler sunuyor. Bu araştırmaya göre, en yüksek fayda iş süreçlerinin hızlandırılması ve sadeleştirilmesi. Ek olarak ERP sistemleri, izlenebilir, doğrulanmış veriye hızlı erişimi de sağlamakta. Ayrıca belirli alanda farklı açılardan sağladığı faydaları da görmekteyiz. Devamı

ERP uygulamaları ile ilgili diğer makale , araştırma ve raporlara IT-Matchmaker Download-Center üzerinden ulaşabilirsiniz.