Trovarit - Araçlar

Akademi ve uzman kuruluşlar tarafından oluşturulan ve sürekli güncellenen IT-Matchmaker® alt yapısı, iş yazılım projelerinizde size verimli ve profesyonel destek sağlar. 

IT-Matchmaker® roadmap – İş yazılım yol haritası, Süreç optimizasyonu
IT-Matchmaker® roadmap ile yazılımın yapısal analizi ve stratejik planlama : Süreçlerin ile yazılımın uyumunu analiz eder, optimizasyonunu sağlar.

IT-Matchmaker® select – Yazılım seçim
En uygun yazılım çözümü ve sağlayıcı seçimi : IT-Matchmaker®  platformu, şirketinizin hazır olma durumunun tespiti, ihtiyaçlarınızın belirlenmesinden, pazar araştırma ve sözleşme yönetimine kadar tüm adımları destekler.

IT-Matchmaker® project – Uyarlama
IT-Matchmaker® project ile hedef odaklı uyarlama :  T-Matchmaker® project yardımı ile, proje planı ve adımların oluşturulması, izlenmesi, kontrolü,  açık maddelerin takibi, risk analizi ve eylemler, proje durum raporlarının yönetim sunumları gerçekleştirilir.

IT-Matchmaker® audit – Süreç / yazılım verimlilik analizi 
IT-Matchmaker® audit ile verimlilik : Mevcut yazılımın kullanımında, iş süreçleriniz, beklentileriniz, modüler yapı ve fonksiyonlar dikkate alınarak zayıf noktalar belirlenir, yeniden tanımlama, kurulum, eğitim, tamamlayıcı çözümlerin uygulanması eylemleri oluşturulur.

IT-Matchmaker® Endüstri 4.0 Navigatör – Endüstri 4.0 olgunluk seviyesi analizi 
IT-Matchmaker® Endüstri 4.0 Navigatör ile dijital dönüşüm : Şirketlerde Endüstri 4.0 yaklaşımının bileşenleri olan dijitalleşme seviyesinden ileri seviye akıllı şirket/fabrika yapısına kadar mevcut durum, süreç, BT altyapısı, ana veri, yazılım destek gibi farklı boyutlarda değerlendirilir, olgunluk değeri belirlenir ve atılması gereken adımlar oluşturulur.