egebimtes-trovarit

Egebimtes MES projelerine tüm yeniliklere uyumlu olarak hız kesmeden devam ediyor.

“Şirketler, yatırım kararlarında MES uygulamalarını dijital dönüşümün ilk basamağı olarak görmeli ve önceliklendirmelidir. Ölçemediğinizi yönetemez, yönetemediğinizi diğer sistemler

“Şirketler, yatırım kararlarında MES uygulamalarını dijital dönüşümün ilk basamağı olarak görmeli ve önceliklendirmelidir. Ölçemediğinizi yönetemez, yönetemediğinizi diğer sistemler ile haberleştiremezsiniz.”

Trovarit Talks’da bu hafta; tüm şirketlerin gündeminde olan Dijital Dönüşüm, Bulut Bilişim ve Endüstri 4.0 kavramları ve beraberinde getirdiği endişeler ve fırsatlar hakkında, Sayın Alper Yurtoğlu‘nun görüşlerini ve Egebimtes‘in sunduğu çözümlerini konuşuyoruz. 

 


2017 yılını hem Türkiye iş yazılım pazarı hem de Egebimtes açısından değerlendirir misiniz?mas-trovarit

2017 yılında iş yazılım pazarının gündemini Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 konseptleri belirlemiştir. Inovatif ürünler, startup firmalar ve melek yatırımcılar gündeme gelmiş, firma birleşme ve satın almaları artmıştır. Entegrasyon, cloud iş uygulamaları ve yapay zeka çözümleri ön plana çıkmıştır. Tedarikçiler yeni konseptler üzerine çözüm üretmekte hatta iş modellerini değiştirmeye başlamış, değişim rüzgarını yakalayanlar radikal avantajlar yakalamıştır. Türkiye pazarında dönüşümün gerekliliği hakkındaki şüpheler, uyum çabalarına dönüşmektedir.

2017 yılında Egebimtes olarak MES ürünümüzün MAS4.0 versiyonu ile teknoloji altyapımızı yeni konsetplere uygun hale getirdik. Bir ve beş yıllık stratejilerimizi güncelleyerek iş planlarımızı değiştirdik. MES projelerimizi web ortamında, cloud ve web uyumlu gerçekleştirmeye başladık.

 

Dijital Dönüşüm, Bulut Bilişim, Endüstri 4.0 hemen hemen tüm şirketlerin gündeminde. Ne zaman, nasıl, kiminle birlikte yola çıkılacağı sorusu ve bir takım endişeler var. Egebimtes olarak bu konudaki yaklaşımınız ve sunduğunuz çözümler hakkında bilgi verir misiniz?

Dijital dönüşüm konusunda şirketlere ilk önerimiz, assessment programları ile mevcut durumlarını belirlemeleridir. Ardından hedeflerini, dijital dönüşüm stratejilerini ve yol haritalarını tanımlamalılar. Konsept ve proje seçimi ardından, pilot proje uygulamalarına geçilmelidir. Teknoloji, donanım ve altyapı tedariğinde eski nesil teknolojiler seçilmemeli, tedarikçi markalarına bağlı kalınmamalıdır. Şirketlerin bu ihtiyaçlarına entegratör olarak cevap verebilmek için Egebimtes olarak “MES, veritoplama, endüstriyel otomasyon, sanal fabrika ikizi, AR, üretim çizelgeleme/optimizasyon” konularında ürün ve çözüm üreten firmalarla birlikte bir ekosistem oluşturduk.

Bugüne kadar uygulanan MES çözümlerinin algısı, kapsamı ile Endüstri 4.0 gündeme geldikten sonrasını karşılaştırabilir misiniz?

Endüstri 4.0 konseptinin gündeme gelmesi ile birlikte MES çözümlerindeki algı, üretim süre ve miktar bilgisi yönetmekten, proses parametre yönetim ve makinalar ile çift yönlü haberleşme sağlama tarafına kaymış durumdadır. Ek olarak MES sistemlerinin, cloud, mobil app ve IoT uygulama uyumlu olması talep edilmektedir.

.egebimtes-trovarit

Tecrübelerinize göre MES çözümlerinin uygulanmasını, teknoloji kullanımı, bilinç, yetkinlik, uyum gibi kriterlerde değerlendirdiğinizde hangi iş alanları ya da sektörler öne çıkıyor? Sektörlere göre zorluklar nelerdir?

MES sistem kullanıcısı şirketleri, teknoloji kullanımı, bilinç ve yetkinlik kriterleri ile değerlendirdiğimizde; otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi ve plastik şekil verme sektörleri öne çıkmaktadır. Beklentilerin odaklandığı alanlar ise üretim performans takibi, üretim çizelgeleme, izlenebilirlik, kağıtsız üretim ortamı, model değişim otomasyonu ve akıllı ürün uygulamalarıdır. Ülkemizde şirketlerin çoğu, dijital dönüşüm sürecinde yatırım planlama ve pilot proje aşamasındadır. En büyük engel yüksek yatırım maliyetleri ve geri dönüş konusundaki belirsizliklerdir. Nitelikli iş gücü ihtiyacı, network ve ERP sistem altyapılarındaki eksikler en en belirgin zorlukları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir diğer önemli konu ise MES uygulamalarının üst seviye ya da harici diğer uygulamalar ile entegrasyonu, şirketlerin yatırım kararında MES ve diğer uygulamaların önceliklendirilmesi.

MES uygulamalarının ERP ve scada başta olmak üzere diğer sistemler ile entegrasyonu, işletmeler tarafından önemsenmekte ve risk olarak görülmektedir. Egebimtes olarak sistem entegrasyonları temel set kapsamımızdadır. Esnek ve basit altyapımız ile son 5 yılda yapılan 70 projemizin hemen hemen tamamında ERP, doküman yönetim, bakım ve çizelgeleme sistemleri ile çeşitli entegrasyonlar gerçekleştirdik. Şirketler, yatırım kararlarında MES uygulamalarını dijital dönüşümün ilk basamağı olarak görmeli ve önceliklendirmelidir. Ölçemediğinizi yönetemez, yönetemediğinizi diğer sistemler ile haberleştiremezsiniz.

MES yatırımlarında ROI hesaplamada hangi bileşenler, performans kriterleri benimsenmelidir? Nasıl ölçülebilir?

MES yatırımları için ROI hesaplamalarında ele alınacak maliyet bileşenleri; yazılım lisansları, proje implementasyon bedeli, donanım ve altyapı maliyetleri, şirket tarafından harcanacak insan kaynağıdır. OEE ve üretim hızındaki artış, işletme sermaye tasarrufu, mesai ve setup zamanlarındaki azalmalar, önlenecek arıza ve kalite kayıp maliyetleri, sağlanan enerji tasarrufu, ROI hesaplamalarına dahil edilmelidir.

trovarit-egebimtes-endüstri40

Endüstri 4.0 yol haritasında ilk adım dijitalleşme ve MES çözümleri bu alandaki ihtiyacın büyük bir kısmını karşılıyor. Peki ya sonrasında izlenebilirlik, veri analitiği, güvenlik, tahminleme ve otonom tepki adımları ile ilgili sunduğunuz çözüm ya da önerilerinizi aktarır mısınız?

İşletmeler dijital ve görsel hale geldikten sonraki adımları olan; izlenebilirlik, veri analitiği, güvenlik, tahminleme ve otonom tepki uygulamaları, dijital dönüşüm stratejisi ve yol haritası ile önceden belirlenmiş olmalıdır.

Farklı disiplin ve tedarikçiler ile ilerlenecek bu yolda Egebimtes olarak işbirliği içinde olduğumuz ekosistemimiz ile çözümler sunmaktayız. Arka plandaki multidisipliner sistem ve farklı altyapıları tek bir projede toplayarak şirketlere ortak arayüz ve web üzerinden 7/24 çalışma imkanı sağlamaktayız.

 

 

Şirketlerin yatırım kararında yerli (milli) yazılım, yabancı yazılım tercihlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye dahil tüm ülkelerde öncelikle yerli yazılım çözümlerinin tercih edilmesini doğru bulmaktayız. Güncel teknolojiyi yakalamış yerli çözümler, global know-how ile lokal alışkanlıkları birleştirerek şirketlere avantaj kazandıracaktır. Ek olarak devreye alma ve satış sonrası destek süreçlerinde esneklik sağlanacaktır.

Son olarak 2018 ve sonrası için Egebimtes’in stratejisi ne olacak?

2018 yılı için MAS ekosistem ile üretimde dijital dönüşüm projelerine, uçtan uca çözüm sağlamaya devam edeceğiz. Stratejimiz sabit ve konvansiyonel ürünler yerine hedefe yönelik çözümler sunmak olacak. Ek olarak daha hızlı ve basit proje implementasyonlarına odaklanacağız. Giyilebilir teknolojiler, AR, IoT servisleri, cloud app gibi yeniliklerimiz ve add-on çözümlerimiz olacak. Projelerimizde %100 web altyapı kullanarak 7/24 ve kolay ulaşım imkanı sağlayacağız.

Özel olarak değinmek istediğiniz bir konu:

Sanayide yaşanan paradigma değişikliği ile iş kuralları değişmiş, üretim tesisleri müşteri taleplerine göre kişiselleşmeye, yönetim sistemleri dijitalleşmeye ve kendi kararlarını alan algoritmalar ile donatılmaya başlamıştır. Değer zincirinin tüm adımlarında, gerçek zamanlı izleme, proaktivite, makinaların birbirleri ile sürekli iletişim içinde olması beklenmektedir. Ürünler tüm yaşam döngüleri boyunca, müşteriler, diğer ürünler ve üreticiler ile haberleşmeye başlamıştır. Planlama ile anlık haberleşen makinalar, öğrenen yazılımlar, IoT ekipmanları ile 7/24 takip edilen, kendi kararlarını veren alt sistemler için pilot projeler yapılmaktadır. Biz de Egebimtes olarak değişime kendimizden başladık, hem teknoloji hem de iş modellerimizi revize ettik. Üretimde dijitalleşme alanında global trendleri sizin için takip ediyor, çözüm ailemize ekliyor ve şirketlere yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

ERP seçim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için;

Farklı sektörlerden müşterilerimizin çalışmalarımız hakkındaki yorumlarını okuyun.