Trovarit’in 229 ERP çözümü içerisinde gerçekleştirdiği değerlendirme sonuçlarına göre, pazardaki ERP çözümlerinin üçte ikisi en az bir mobil platform desteği sağlıyor. Mobil bilişim, akıllı telefon ve tabletlerin her geçen gün daha fazla artış gösteren kullanım oranı ile ERP çözümleri içerisinde yerini sağlamlaştırma yolunda önemli adımlar atıyor.

Article_MobilesupportYaklaşık üçte iki oranında ERP sistemi, akıllı telefon ve tabletler üzerinden kullanım desteği sağlıyor. Ancak bunların yarısı sınırlı erişim. ( Kaynak: Trovarit AG) Detaylara bakacak olursak, Windows Mobile tabanlı cihazlar %50 ‘nin üzerindeki oran ilk sırayı alırken, arkasından her biri %30’un biraz üzerindeki oranlarla iPhone ve iPad geliyor.

Geniş kullanım alanı olan “Android” tabanlı cihazların desteği ise sadece %25 seviyesinde kalıyor. Genelde, “Mobil” ERP çözümlerinin hemen hemen yarısı erişimde bazı sınırlamalarla karşımıza çıkmakta (örn. iOS ya da Windows Mobile or Android ). Yeni yaygınlaşmaya başlayan BYOD ( Bring Your Own Device – Kendi Cihazını Getir) tanımı ve sonucunda cihazların çeşitliliği dikkate alındığında, mobil kullanımda sınırlamaların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Windows Mobile tabanlı platformun gücü ise, hem sunucu hem de istemci tarafında Microsoft altyapısının daha yaygın kullanılmasından kaynaklanmakta. ERP ürünlerinin yaklaşık %90’ı Windows tabanlı sunucu ve en az %98,5’i ise Windows tabanlı istemci desteği sağlıyor.

ERP yazılım ve mobil teknolojisindeki asimetrik gelişim, ERP çözümlerinde mobil teknoloji kullanımında, önümüzdeki günlerde farklı soru ve sorunların karşımıza çıkmasına sebep olacak.

Yazan : Dr. Karsten Sontow – Trovarit AG


Son zamanlarda gelişen ve hızla büyüme kaydeden Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Mobil Kullanım (Mobility), ERP üreticilerini, bu ortamlar için çözüm geliştirme yoluna itmektedir. Bu çözümlerin içerisinde karşımıza iki yeni terim çıkmaktadır.

BYOD (Bring Your Own Device ) : Her çalışanın kişisel sahip olduğu mobil cihazları (notebook, tablet, akıllı telefon) şirket içerisinde uygulamalara erişim amacıyla kullanabilmesi

Applification : Mobil cihazlardaki işletim sistemi üzerinde çalışan iş yazılım uygulamaları

Her iki çözümün ortak faydaları arasında,

  • Kullanım kolaylığı,
  • Her yerden herhangi bir zamanda uygulamalara erişilebilirlik,
  • Şirket içi süreç bağlantılarında anlık cevap verme (örn. onay), müşteri taleplerinde hız ve cevaplama süresinin düşürülmesi,
  • Çalışan verimliliğin arttırılması,
  • Anlık rapor ve analizlere erişim ile yönetim karar destek sisteminin güçlendirilme sayılabilir.

Notebook ya da tabletler üzerinden uzak erişim bağlantısı ile ERP çözümlerine erişim ya da mobil cihazlar için geliştirilmiş sınırlı modüller (CRM, HR gibi) şu anda kullanımda olsa da, önümüzdeki dönemde, bu uygulama alanının daha da genişleyeceği ve üreticilerin mevcut ERP çözümlerinin tamamını mobil ortama taşıma gerekliliği doğacaktır.

Son derece önemli ve kritik bir konu ise, ERP üreticilerinin, mobil ERP kararında, tüm fonksiyonların aktarılması tercihi ya da temel fonksiyonların aktarılarak, konusunda deneyimli, başarılı mobil uygulama üreticileri ile çözümlerin entegrasyonun sağlanması tercihi olacaktır. İlk tercih, çok fazla efor, zaman ve maliyet gerektirirek, rekabet ortamında geri kalma riskini doğurmakla birlikte, uzun vade için atılmış doğru bir karar olacaktır. İkinci tercih ise, çok hızlı uygun çözüm üretme imkanı yaratırken, özellikle orta ve uzun vadede, taleplerdeki ve teknolojideki değişikliklerden kaynaklı versiyon güncellemelerinde sorunları ortaya çıkaracaktır.