ERP uygulamalarının şirketlerde kullanım alanı ve verimliliği aşağıdaki kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

• Fonksiyonel kapsam
• ERP sistemine erişim sağlayan çalışan sayısı
• Farklı lokasyonlardan erişim
• Farklı ülkelerden erişim

Fonksiyonel kapsam, mevcut dahili/harici iş süreçleri ve bağlantıların yönetilmesine olanak sağlamalıdır. Doğru bilgiye, hızlı erişim, süreçlerde verimlilik ve şeffaflık temel beklentiler arasındadır.
Geniş fonksiyonel kapsam, farklı organizasyon seviyelerinde sisteme erişen kullanıcı sayısı, birden fazla lokasyon ve ülkede kullanım, beraberinde uyarlama, özelleştirme, eğitim ve destek alanlarında yoğun çalışma gerektirir. Tüm bunlar ise karmaşık bir yapı oluşturur.

Bu yapı aşağıdaki farklı boyutlar ile tanımlanabilir:

• Karmaşık fonksiyonellik (ERP modül yapısı ve modüllerin fonksiyonel karşılıkları)
• ERP uygulama büyüklüğü (Kullanıcı sayısı)
• Çoklu şirket ve lokasyonlarda kullanım, merkezi veri yönetimi, tesisler ya da şirketler arasındaki işlemler
• Ulaslararası kullanım (Dil, yerelleştirme, yasal zorunluluklar)

Görsel 1
Süreç/modül—karmaşık yapı ilişkisi

ERP sistemleri içerisinde iş süreçlerini destekleyen fonksiyonlar „modül“ yapısı içerisinde yer almaktadır. Hemen hemen tüm şirketlerde yer alan ortak süreçler ya da beklentiye bağlı olarak kolay ve hızlı geliştirilebilen/uyarlanabilen talepler standart fonksiyonlar ile karşılanabilmektedir. (Örn : İnsan kaynakları, bordro, sabit kıymetler). Ancak iş alanına bağlı olarak, süreçler ve iş ortakları arasındaki ilişkilerin yönetilmesinde ek fonksiyon ve modüllere ihtiyaç duyulmaktadır. (Örn : Detaylı üretim planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi)

Table_Complexity

Görsel 1: ERP uygulamaların karmaşıklığın bir göstergesi olarak “Modül bazlı karmaşık yapı endeksi”

Yukarıdaki tabloda yer alan modüller, farklı iş alanı ve sektörler için ihtiyaç duyulan fonksiyonları kapsamaktadır. Karmaşık yapı seviyesi düşük olan modüller genellikle hizmet ve ticaret iş alanlarında ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyededir. Ancak özellikle üretim iş alanı için ihtiyaç duyulan ek fonksiyonları içeren modüllerin karmaşık yapıları yüksektir.

Industry_Complexity

Görsel 2 : ERP uygulamalarında karmaşık yapı (Sektör bazlı)

Software_Comp

Görsel  3: Sektörel kapsam genişliğine dayalı karmaşık yapı

Araştırma çalışmasına katılanlar 50‘ye yakın çözümü karmaşık yapı boyutunda değerlendirmişlerdir.
Y ekseni üzerinde üst bölümde yer alan çözümler, şirketlerde ortak genel süreçleri (Satış, satınalma gibi) fonksiyonları ile destekleyenler, alt bölümde yer alanlar ise daha çok sektörel uzmanlıkları ve bağlı olarak ihtiyaç duyulan fonksiyonları içerenlerdir. (Perekande, lojistik gibi)

X ekseni üzerinde sağ tarafta yer alan çözümler, modül ve fonksiyon yapısı geniş olanları ifade etmektedir. (Standart modüllere ek olarak, proje, servis, CRM modülleri/fonksiyonları gibi). Sol tarafa gidildikçe modüler kapsam dolayısı ile fonksiyonellik azalmaktadır.

ERP Deneyimi 2016 ( http://www.trovarit.com/tr/erp-praxis/ ) araştırma çalışması göstermiştir ki, yazılım ürününün standart fonksiyonlarının yeterli gelmediğini, iş alanına, sektöre ya da projeye özgü talepler, add-on ve özel geliştirmeler ile karşılanmaktadır. ERP pazarında üst segmentte yer alan ürünlerin (MS Dynamics AX, Oracle, SAP) üreticileri ya da sağlayıcıları, son yıllarda türünün en iyisi çözümlerini satın almalar ile bünyelerine katmışlardır. Orta segmentte yer alanlar ise daha çok, iş ortağı ağı içerisinde yer alan sağlayıcıların proje bazlı geliştirdiği çözümleri tamamlayıcı ürün olarak sunmaktadır. Alt segment için ise bu durum özel geliştirmeler ile sağlanabilmektedir.

ERP yatırımı veya verimlilik analizi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.