Toptan & Perakende Ticaret

Ticaret, kapsamı ve hedef kitlesi bakımından neredeyse sınırsız bir faaliyet alanına sahiptir. Son yıllarda İnternet kullanımının hızla artması, online ödeme sistemlerinin kullanıma girmesi gibi dijital dönüşümün getirdiği yenilikler sayesinde; toptan ve perakende ticaretin yanında elektronik ticaretin payı giderek artmaktadır. Bu dönüşüm doğal olarak kendi dinamiklerini ve ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir.

Sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılama, teknolojik gelişmelere paralel çözüm üretme, yoğun rekabete uyum sağlama, fırsat ve risklerin çok hızlı ortaya çıkması gibi zorluklar, sektör firmalarını süreçlerini ve iş akışını çok daha iyi yönetmeye itmektedir. 

İster geleneksel iş akışının bir parçası ister e-ticaretin getirdiği yepyeni bir model olsun, her iki durumda da süreçler artık daha hızlı, daha az hata payı olan, daha iyi kullanıcı deneyimi sunan, daha çok fayda üreten bir standarda ulaşmak zorunda.

Sektörel İhtiyaçlar ve ERP Seçimi

Özellikle perakende ticaret sektörü, insan unsuru ve mağazacılık (gerçek & sanal) deneyimi gibi yönetilmesi oldukça zor iki ana bileşene dayandığı ve günlük operasyon hacimleri devasa boyutlara ulaşabildiği için, pazarda tüm beklentileri kapsayan tek bir yazılım çözümü (Best-in-Suite) bulmak neredeyse imkansızdır. Bunun yerine CRM, POS satış, planlama, sosyal medya entegrasyonu gibi uygulama alanlarında türünün en iyisi (Best-of-Breed) yazılımlar tercih edilmekte ve entegrasyon kullanılmaktadır.

Toptan ticaret sektöründe ise tedarik zinciri yönetimi, sevkiyat planlama, stok takibi, satış & muhasebe öne çıkan ve şirkete en uygun ERP çözümü ile yönetilmesi gereken süreçlerdir. 

TROVARIT Danışmanlık olarak tam bu noktada ERP hazırlık, seçim ve uygulama aşamalarında destek veriyoruz. Ticaret sektöründe yönettiğimiz ERP projelerinden edindiğimiz deneyimle birlikte, TROVARIT’in Almanya’da geliştirdiği tescilli algoritmalar üstünde çalışan IT-Matchmaker® platformunun araçlarını kullanımınıza sunuyoruz. 

Ticaret İşletmeleri İçin ERP Danışmanlık Hizmetlerimiz

İhtiyaç Kriterlerinin Tespiti
Sağlayıcı Sunumları Hazırlık & Destek
Tekliflendirme & Karşılaştırma
Sözleşme Yönetimi (kontrol ve görüşmeler)
Proje Uygulama - Planlama - Kontrol
Ana Veri Yönetimi
Kullanıcı Dokümantasyonu
Potansiyel ve Zayıf Nokta Analizi
Kullanım Senaryoları & ERP Yol HaritasıSıkça Sorulan Sorular

İş Yazılımı Seçerken Neden Danışmanlık Hizmeti Almalıyız?
Mevcut ERP Çözümü Yetersiz, Ne Yapmalıyız?
Kendi Ekibimiz Proje Yönetiminde Rol Alacak Mı?

TROVARIT Uzmanlığı

100%
Bağımsız
100%
Verimli
100%
Güvenli