Makine Sanayi

Makine üretimi, yan sanayiden ağır sanayiye, küçük ölçekli üretim hatlarından devasa fabrikalara kadar her aşamasında verimlilik ve kalite arayışını içeren bir sektördür. Ülkemizde ihracat payıyla altıncı sıradaki bu önemli sektör, kendine has işleyişi ve bu işleyişe bağlı ihtiyaçlarıyla iş yazılımı kullanımında yüksek orana sahiptir. 

Bu oran ne kadar yüksek olsa da, hem mevcut iş yazılımlarının büyüyen ve değişen işletmelere ayak uydurması bakımından yaşanan zorluklar, hem de kâr marjı ve rekabet üstünlüğü gibi faktörler gereği sürekli iyileştirme ihtiyacı, sektördeki firmaları başta ERP olmak üzere her zaman daha iyi bir çözüm aramaya yönlendirir. Dijital dönüşümün endüstri 4.0 aşamasına geldiğimiz bugün, hacmi ve iş alanı fark etmeksizin her makine üreticisi otomasyon, kalite, esneklik gibi kavramları en üst düzeyde takip etmek zorunda.

Sektörel İhtiyaçlar ve ERP Seçimi

Makine sanayinde ERP seçimini etkileyen pek çok unsur söz konusudur. Özellikle ana süreçlerin koordinasyon içinde yönetimi bu unsurların başında gelir. Söz konusu koordinasyonu sağlayabilmek için, aşağıdaki başlıkların hepsini kapsayan bir iş yazılımına ihtiyaç vardır.

  • AR-GE 
  • Üretim & Planlama
  • Tedarik Zinciri
  • Satış & Pazarlama
  • Finans 
  • İnsan Kaynakları
  • Satış Sonrası Hizmetler

Size Özel ERP Çözümü

Bir ERP çözümü ne kadar gelişmiş olursa olsun, mutlaka şirkete ve üretim tesislerine göre özelleştirilmesi gerekir. Özelleştirme çalışmaları, şirket kültüründen ana veri yönetimine, çalışan profilinden stratejik hedeflere ve günlük operasyonlara kadar çok çeşitli değişkenleri hesaba katmalıdır. 

TROVARIT Danışmanlık olarak tam bu noktada ERP hazırlık, seçim ve uygulama aşamalarında destek veriyoruz. Makine sektöründe yönettiğimiz ERP projelerinden edindiğimiz deneyimle birlikte, TROVARIT’in Almanya’da geliştirdiği tescilli algoritmalar üstünde çalışan IT-Matchmaker® platformunun araçlarını kullanımınıza sunuyoruz. 

Makine Üretimi İçin ERP Danışmanlık Hizmetlerimiz

İhtiyaç Kriterlerinin Tespiti
Sağlayıcı Sunumları Hazırlık & Destek
Tekliflendirme & Karşılaştırma
Sözleşme Yönetimi (kontrol ve görüşmeler)
Proje Uygulama - Planlama - Kontrol
Ana Veri Yönetimi
Kullanıcı Dokümantasyonu
Potansiyel ve Zayıf Nokta Analizi
Kullanım Senaryoları & ERP Yol HaritasıSıkça Sorulan Sorular

İş Yazılımı Seçerken Neden Danışmanlık Hizmeti Almalıyız?
Mevcut ERP Çözümü Yetersiz, Ne Yapmalıyız?
Kendi Ekibimiz Proje Yönetiminde Rol Alacak Mı?

TROVARIT Uzmanlığı

100%
Bağımsız
100%
Verimli
100%
Güvenli