IT-Matchmaker Lisansları

 • Lisans, Süre 3 ay1
 • Yazılım Arama (kısıtlı arama profili) ve analiz raporu

ücretsiz

 • Lisans, Süre 3 ay1
 • Yazılım arama (Yazılım çözümleri değerlendirme)
 • Referans arama (Sağlayıcı referans analizi)
 • Top20 Report (Max. 20 yazılım çözümü analiz raporu- pdf-format)

ücretsiz

 • Lisans, Süre 12 ay2,3
 • Yazılım arama, Referans araöa, Top20 Report
 • İhtiyaç belirleme şablonu – Temel profil
 • IT-Matchmaker® üzerinden online tekliflendirme
 • Tekliflendirme raporu (karşılaştırma)
 • Trovarit uzman desteği (telefon ile)

 

 • Lisans, Süre 12 Ay2,3
 • Yazılım arama, Referans arama, Top20 Report
 • İhtiyaç belirleme şablonu
 • IT-Matchmaker® üzerinden online tekliflendirme
 • Tekliflendirme raporu (karşılaştırma)
 • Danışman desteği (1/2 gün)

  

 • Lisans, Süre 12 Ay2,3
 • Yazılım arama, Referans arama, Top20 Report
 • İhtiyaç belirleme şablonu
 • IT-Matchmaker® üzerinden online tekliflendirme
 • Tekliflendirme raporu (karşılaştırma)
 • Danışman desteği (1 gün)
 • Sözleşme kontrol

 

 • 1 proje lisansı
 • IT-Matchmaker® kullanımı olmaksızın 1 proje için ihtiyaç belirleme şablonu (RFI,RFQ) 

 

 • Sözleşme maddelerinin referans model üzerinden kontrolü
 • Uzman görüşleri

 

Yazılım üretici ve sağlayıcılar ürün/çözümlerini IT-Matchmaker® platformu üzerinde yayınlayabilir. Temel profil yayınlama ücretsizdir.

Fırsat bildirimi, tekliflendirmeye katılım ve satış kapatma ile ilgili fiyat ve koşulları içeren bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Detaylı bilgi ve kayıt için : Yazılım ekleme


Tüm fiyatlara K.D.V. dahil değildir. Trovarit, verilecek hizmetlerde yetkili iş ortağı ya da serbest danışman kullanabilir.  Detaylar aşağıda yer alan lisans kullanım koşullarında belirtilmiştir

1  Trovarit, kullanıcı tarafından girilen ihtiyaç profiline dayalı olarak, yazılım üretici/sağlayıcı tarafından platform içerisine girilen bilgiler doğrultusunda T-Matchmaker® light ve IT-Matchmaker® report lisansı için en fazla 15 çözümün analiz raporunu bir defaya mahsus olarak hazırlar ve gönderir (PDF formatlı email ile gönderim). Profil değişikliği ve yeniden değerlendirme sonarsı gönderim ayrıca ücretlendirilir. ( T-Matchmaker® light  € 1000, IT-Matchmaker® report €150)

2  Trovarit, IT-Matchmaker® compact ve IT-Matchmaker® professional (PLUS) lisansları ile gerçekleştirilen projelerde satışı gerçekleştiren sağlayıcı tarafında lisans ve danışmanlık bedeli dahil proje bedeli üzerinden %5 komisyon alma hakkını elinde tutar. (Bu oran proje göre farklılık gösterebilir) Yazılım arayışında olan kullanıcı, IT-Matchmaker®  üzerinde katılım sağlayan şirketler dışında herhangi bir şirket ile anlaşmaya varması halinde belirtilen komisyon bedelini ödemek zorundadır.

3  IT-Matchmaker® compact ve IT-Matchmaker® professional (PLUS) lisansları ile elde edilen T-Matchmaker® İhtiyaç Belirleme Şablonu kullanım süresi 12 aydır. Bu süre içerisinde tekliflendirme çalışması yapılmasa dahi lisans bedeli ödenir.