İş yazılımlarının kolay ve verimli uygulanması

Şirketler için ERP, CRM, ECM ya da  MES gibi iş yazılım çözümlerinin uygulanması çok fazla efor gerektirir. Yeni yazılımın uygulanması mevcut günlük çalışmaları etkilememeli ve çalışanlar üzerinde çok fazla yük getirmemelidir. Başarılı yazılım çözümleri uygulamasının başlangıç adımı doğru ürünün seçimi ve konumlandırılmasıdır. Hedef yazılımın fonksiyonlarının mevcut iş süreçlerine en iyi şekilde uyumunun sağlanmasıdır.

Uyarlama boyunca “en önemli görev nedir?” sorusunu cevaplamak zordur. Başarıya giden yol tüm süreç boyunca proje planlama ve yönetimi ile mümkündür. Ancak proje yönetiminin bileşenleri yönetim, ekip, kaynak, metodoloji her şirket için ayrı değerlendirilmeli, uygulanabilir bir seviyeye getirilmelidir. Bu konuda bağımsız / harici uzman desteği alınmalı ve gerekli görülen noktalarda düzenlemeler yapılmalıdır.

Proje kurulum

  • Proje ekibi ve proje yapısı oluşturma
  • Yazılım sağlayıcı ile birlikte proje kapsam belirleme
  • Tüm süreçlerin yazılım desteği ile kontrolü

Proje Yönetimi

  • Eski verilerin aktarımı için hazırlık
  • Finansal bütçe ve zaman planı kontrolü
  • Değişiklik taleplerinin yönetimi
  • Sistem bütünsel yapı kontrolü

Başarılı proje kapanış

  • Sistem operasyon adaptasyonu ve yaygınlaştırma
  • Yeni sistem kullanıcı eğitimi
  • Sürekli iyileştirme ve optimizasyon