Kurumsal Ana Veri Yönetimi (MDM)

Kurumsal ana veri, şirket yapısı içerisinde, farklı uygulamalar tarafından kullanılan, doğruluğu onaylanmış, tanım, rol, bağlantı gibi özellikleri bulunan verilerdir. Özellikle entegre bir iş yazılım kullanımında ve harici sistemler ile entegrasyonda önemli yer tutar.

Şirket içerisinde veri yönetimi aşağıdaki başlıklar halinde değerlendirilmelidir.

Meta Data

Format (tarih, sayı, … )

İlişkisel (tablo bağlantıları)

Özellikler 

Veri Kalitesi

Eksik ya da kullanılmayan

Yanlış format, Çakışmalar

Referansı olmayan

Veri Entegrasyon

Birden fazla uygulama

Merkezi / Lokal veri

Entegrasyon türü

Veri Güvenlik

Yetkilendirme

Yedekleme/Kurtarma

Güvenlik politikası

Veri Ambarı ve İş Zekası

ETL

OLAP Veri Ambarı (DW)

BI Araçları - Arayüz

Veri Geliştirme

Yeni veri, Revizyon

Geliştirme (Örn. PLM)

Otomatik veri (Örn. PDM)

Veri Tabanı Yönetimi

İlişkisel, Dağınık

Performans

Erişim, Yedekleme, Kurtama

Harici Veri Yönetimi

Konnektör, Mapping

Araçlar (Listening)

Hybrid Cloud

Şirketlerde ana veri yapısı

Şirketlerin iş alanı, iş ortağı ağı, birden fazla şirket yapısı, farklı ülkelerde faaliyeti gibi bir çok konu ana verinin oluşturulması ve yönetiminde farklılık doğurur. İş yazılımının verimli kullanılması, doğru bilgiye hızlı erişim hedeflerinde öncelikle üzerinde durulmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri ise, ana veri yapısı oluşturulmadan iş yazılım yatırımlarının yapılmasıdır. 

Organizasyon

Şirketler, Tesisler, Ülke, Bölge, Departman, Bölüm, Çalışan

Finans-Muhasebe

Hesap Planı, Cari, Satış, Satın alma, CRM, Boyutlar, Şirketler arası işlemler,

Kar/Maliyet Merkezleri, Maliyet Tipleri, Dağıtım Anahtarları, Demirbaş

Malzeme

Sınıf, Kod, Varyant, Konfigüratör, Çizim, Teknik Özellikler, Belgeler, Ambar/Depo

Planlama

İş Merkezleri, Makine Merkezleri, Ürün Ağacı, İş Akışı (Rota)

Planlama Parametreleri, Bakım Takvim ve Prosedürler

İş alanına özel

Proje Yönetimi – Yapı Şablonları, Bileşenler, Kaynaklar

Kalite Yönetimi – Kalite Özellikleri, Şablonlar, Bağlantılar

Katalog Yapısı – Ürün Grup, Sınıf, Resimler, Teknik Özellikler, Ek Metinler, Belgeler

Ana Ürün Ağacı – Sipariş Bazlı Ürün Ağacı ve Rota

Varyant Konfigüratör – Stok Özelliklerine Dayalı Özel Kod

Servis Yönetimi – Servis Maddeleri, Teşhis Kataloğu, Prosedürler 

CAD Entegrasyon

Lojistik Entegrasyon

 

Şirketinizde ana verinin gözden geçirilmesi, tanımlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi konularında bizimle iletişime geçebilirsiniz.