Hizmet olarak sunulan Akıllı Fabrika (SFaaS – Smart Factory as a Service)

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, yeni iş ve üretim modellerini mümkün kılıyor.  Danışmanlık şirketi MHP, robot üreticisi KUKA

Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, yeni iş ve üretim modellerini mümkün kılıyor.  Danışmanlık şirketi MHP, robot üreticisi KUKA ve Münih Re şirketi Haziran 2018’de “Akıllı Fabrika”yı  bir hizmet olarak tanıttı. Bu yeni iş modeli, gelecekte otomotiv endüstrisinin üretim süreçlerinde devrim yaratmayı amaçlıyor. Bunu başarmak için üç ortak, temel yetkinliklerini bir araya getiriyor: KUKA robot tabanlı otomatik üretim geliştirirken, MHP kapalı devre üretim yaklaşımı konusunda bir dijitalleşme uzmanı olarak tavsiyelerde bulunuyor ve sistem entegrasyonunu sağlıyor. Munich Re, iş modelini risk yönetimi ve finansman modelleri ile destekliyor.

Sürekli veri akışı ile dijital değer zinciri

Birlikte üç ortak, tüm değer zincirinin sayısallaştırılması, tutarlı yüksek kaliteli veri akışının ve zincir içerisinde entegrasyonun sağlanarak bunun ürün geliştirme ve üretim süreçlerine yansımasını hedefliyor. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde hizmet olarak Akıllı Fabrika’nın işlevi, bağımsız ve esnek bir şekilde, farklı ürün tiplerini herhangi bir miktarda üretmek ve böylece özelleştirilmiş ürünler için müşteri gereksinimlerini verimli ve hızlı bir şekilde karşılamaktır.

Geliştirme, üretim, risk ve finansal yönetimin ölçeklendirilebilir entegrasyonu, değer zincirinde sinerji yaratılmasını sağlayarak, üretim işletmelerinin, tam maliyet değişkenliği ile yenilikçi kullanım modellerinden faydalanmasını sağlar. Hizmet olarak Akıllı Fabrika modeli sayesinde üretim şirketleri, yatırım maliyetlerinin ve risklerin kendilerine ait bölümlerini taşımadan müşteri memnuniyetine odaklanabilecektir. Artık esnek küçük seri üretim, tedarikçinin beyanına göre ekonomik olarak gerçekleştirilecektir.

Pazara sunulan yeni ürünlerde %30 zamandan tasarruf  

Hizmet olarak sunulan Akıllı Fabrika, veri ve risk yönetimi entegrasyonunu uçtan uca sağlanarak, ürün geliştirme sürecini kısaltacak ve ürün geliştirmeyi kolaylaştıracaktır. Hizmet olarak sunulan Akıllı Fabrika, yeni ürünlerin pazara sürülme süresini yüzde 30’a kadar düşürmeyi ve böylece üretim şirketleri için önemli rekabet avantajları sağlamayı hedefliyor. KUKA AG CEO’su Till Reuter, “Bir üretim alanının çok yönlülüğü, üretimin gelecekteki canlılığı için önemli bir kriterdir” diye açıklıyor. “Müşterilerimiz, pazar taleplerine esnek ve hızlı bir şekilde yanıt vermeye zorlanıyor. Hizmet olarak sunulan Akıllı Fabrika bunu yapabilir.”

CEO of MHP CEO’su Dr.-Ing. Ralf Hofmann : “Hız artık sadece üretimde değil, kapalı bir mühendislik değer zincirinde de gerçekleşiyor. Bu veri, süreç ve organizasyonlarda tutarlılık anlamına geliyor. Seri üretim araçlarıyla özelleştirilmiş toplu üretim.”

Etkinlikler ve atölye çalışmaları için yeni bir ortam – Akıllı Fabrika

Münih’te oluşturulan bu alan aynı zamanda yarının üretimini görmek ve yaşamak için imkanlar sunuyor. Seminer, konferans ve atölye çalışmaları, değer zinciri içerisinde yer alan herkes için yeni üretim modellerini anlama ve uygulamaya dönük bilinçlendirme çalışmalarını da sağlıyor. Farklı iş alanlarında faaliyet gösteren şirketler için ortak çalışma alanları yaratıyor.

Kaynak : IT-Matchmaker® news

Endüstri 4.0’a geçişte önemli bir adım olan operasyonel dijital veri, karmaşık yapısı ile şirketlerde strateji oluşturmada ve planlamada kritik önemde yer alıyor. Trovarit’in üniversite ve enstitü desteği ile oluşturduğu “Endüstri 4.0 Navigatör”, tam bu noktada, mevcut IT alyapı, süreç analizi, veri kalitesi ve Endüstri 4.0 olgunluk seviyesi boyutlarında şirketleri analiz ediyor ve kısa, orta ve uzun vadedeki eylemleri planlıyor.

Detaylı bilgi için http://www.trovarit.com/tr/endustri-4-0-navigator/

ERP seçim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için;

Farklı sektörlerden müşterilerimizin çalışmalarımız hakkındaki yorumlarını okuyun.