Geleceğin Rekabetine Hazır Olun!

Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyenizi Öğrenin

Endüstri 4.0 Rotanızı Nasıl Belirlemelisiniz?

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yaklaşımı, şirketlerin bilgi işlem altyapılarının oluşturulmasında ve akıllı üretim/yönetim aşamasına geçişte artık merkezi bir rol oynuyor. Şirketlerin bu aşamada, Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerini doğru tespit etmeleri ve mevcut duruma göre, gerçekçi ve somut adımlardan oluşan bir yol haritası edinmeleri vazgeçilmezdir. Bu yol haritasını ortaya çıkarmak için ise çok boyutlu, sağlam bir metodolojisi olan ve gelişmiş teknolojik araçlar sunan bir modele ihtiyaç vardır.

Almanya’da Geliştirilen Endüstri 4.0 Olgunluk Modeli

Endüstri 4.0’ın temellerinin atıldığı yer olan Almanya, gelişmiş teknolojisi ve diijitalleşme yolundaki yatırımlarıyla Endüstri 4.0 alanında dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. Biz de bir Alman şirketi olmanın tüm avantajlarını kullanarak, Almanya’nın saygın kuruluşlarıyla işbirliği içinde, çok değerli olan Know-How, modelleme ve metodolojileri Türkiye’deki projelerimizde uygulama şansı buluyoruz.

İçlerinde Acatech, RWTH, FIR, Industrie 4.0 Maturity Center gibi saygın akademik kurumların bulunduğu çözüm ortaklarımızla yaptığımız ortak çalışmalar ve IT-Matchmaker® teknolojisi sayesinde; hata payı minimuma indirilmiş, yüzlerce kriter üstünden çok boyutlu değerlendirme ve analizler yapabilen ve en önemlisi şirketlere tüm süreçlerini kapsayan somut gelişim adımlarını sunan bir olgunluk modeli kullanıyoruz.

Endüstri 4.0 Olgunluk Bileşenleri

Her şirketin faaliyet gösterdiği sektöre, iş modeline, çalışan ve müşteri profiline göre farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların ayrıntılı olarak tespiti ve veriye dayalı analizi ise dört temel olgunluk bileşenine göre şekillenir. Bu bileşenler şunlardır:

  • Kaynaklar
  • Organizasyonel Yapı
  • Bilgi Sistemleri
  • Kültür

Bu bileşenlerin tek tek analizinden önce, şirketler şu iki soruyla karşı karşıya kalacaktır:

  • Mevcut bilgi işlem altyapısı ne durumda? Olası riskler, kritik tehditler neler?
  • Şirketimin gelecekte var olması/büyümesi için hangi alanlarda nasıl bir hareket planımız olmalı?

Her iki soruya gerçekçi ve nesnel yanıtlar bulmaya çalışırken, karşımıza ilk olarak çıkan unsur iş uygulamaları (Business Applications) olacaktır. SCADA, MES, ERP gibi farklı kapsam ve işleve sahip iş yazılımlarından başlayıp, giderek bütüncül bir “İş Zekası” (Business Intelligence) tasarımına ve son olarak “Akıllı Şirket” kavramına ulaşmak dijitalleşme yolculuğunun ana duraklarıdır. 

Endüstri 4.0 Yol Haritası

TROVARIT’ın iş zekâsı tasarımı ve Endüstri 4.0 dönüşüm projelerindeki uluslararası tecrübesi ve kullandığı teknolojik araçların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan “Endüstri 4.0 Navigatör” ürünüyle; şirketinizin dijitalleşme endeksini ve Endüstri 4.0 olgunluk seviyesini somut verilerle ölçer, raporlar ve gelişim alanları için yol haritanızı size sunarız.

endüstri 4.0 olgunluk

Endüstri 4.0 Navigatör ve diğer hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için, 0 216 478 28 37’den bize ulaşabilirsiniz.

Endüstri 4.0 İçin İş Uygulamaları

İş uygulamalarının konumlandırılmasında Hepsi Bir Arada (Best-in-Suite) ya da Türünün En İyisi (Best-of-Breed) çözümler arasında yapılacak doğru tercih veya uygun entegrasyon çalışmaları, Endüstri 4.0’a hızlı geçişi ve sağlıklı adaptasyonu önemli seviyede etkilemektedir.

Şirketlerin büyük çoğunluğu, faaliyet alanlarındaki çeşitli iş süreçlerinde farklı uygulamalar kullanmak zorunda kalacaklardır. Seçilecek iş uygulamalarına karar vermek üzere; ihtiyaçların, risklerin ve kazanımların potansiyel analiz çalışması aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Şirket iş süreçlerinin, operasyonlarının ve yazılım desteğinin farklı boyutlarda değerlendirilmesi & analizi.
  • Yazılım sistemleri ile verimli yönetimin sağlanabilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar.

Akıllı üretim ve akıllı fabrika gibi çığır açan konseptlerin temelinde yatan en yaygın iş uygulamalarına örnek olarak; Real Time Location System (RTLS), Electronic Data Interchange (EDI), Smart Bin, Pick-by-Voice verilebilir.

endüstri 4.0 olgunluk seviyesiEndüstri 4.0 Navigatör Değerlendirme Boyutları

Bilgi teknolojileri desteği: Şirket içindeki operasyonların donanım ve yazılım altyapısı ile nasıl desteklendiğini ortaya çıkarır.

Görevler: Süreçlerin ve görevlerin tanımlı olması, süreç sahiplerinin rolleri, değişikliklere karşı adaptasyon ve esneklik yeteneğini ifade eder.

Veri kalitesi: Operasyonların entegre bir şekilde işletilmesinde, kurumsal ana verinin doğru ve eksiksiz tanımlanmasını ve hangi senaryolarda hangi yollarla kullanılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlar.

Endüstri 4.0 Olgunluk: Farklı boyutlarda değerlendirmeler sonucunda şirketin endeks değerini ve iyileştirme için atılması gereken adımları ortaya koyar. Şirketin Endüstri 4.0 rotasını belirler.

 

Endüstri 4.0 Navigatör İle:

Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi

Dijitalleşme Endeks Puanı

Ölçülebilir/Somut Çıktılar

Akıllı İş Uygulama Seçenekleri

Endüstri 4.0 Yol Haritası

Üretimde Verimlilik Artışı

 

Hızlı İletişim

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.


Gönder

Süreç Dijitalleşme Seviyesi

Yönetim Workshop
İş Yazılım Destek Analizi
Ana Süreçler & Ana Veri Entegrasyon Analizi
Dijital Ofis Endeks Puanı

Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi

AcaTech Olgunluk Modeli
4 Farklı Boyut Analizi
Süreç Olgunluk Raporu
Şirket IQ Ölçümü
Endüstri 4.0 Yol Haritası

Akıllı İş Uygulamaları

Real Time Location System
Electronic Data Interchange
Pick by Voice
Smart Bin vb.
Şirkete/Sürece Özel Çözümler