Endüstri 4.0 Devrimine Hazırlanın

endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Yol Haritası

Değişime Ayak Uydurun

Son on yılda büyük hızla gelişen bilişim teknolojileri, üretim teknolojilerini de köklü olarak değiştiriyor. Başta otomasyon ve veri işleme sistemleri olmak üzere, “akıllı fabrika” kavramını inşa eden Endüstri 4.0 yaklaşımı; IoT (Internet of Things), siber-fiziksel sistemler, yapak zeka uygulamaları ve bulut bilişim bileşenlerini kullanarak yepyeni bir üretim çerçevesi ve ekonomik boyut yaratıyor.

Endüstri 4.0’a Geçişte Yazılım Desteği

Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı ise dijitalleşme. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar.

Şirketinizin dijitalleşme seviyesini “Digital Office Index” ile belirlemek için tıklayın.

Bu gereksinimler her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.

Faydalar kendi içerisinde önceliklere göre belirlenmeli, mevcut durum ile hedef arasındaki farklılıklar yeterlilikler dikkate alınarak analiz edilmeli ve farkların nasıl giderileceğine dönük stratejiler oluşturulmalıdır.

endustri_4.0_IDG_ReportŞirketler, tıpkı yeni bir yatırım gibi Endüstri 4.0 projesini üst yönetim destekli, sorumlu kişi ya da departman belirleyerek, metodoloji destekli analiz ve proje yönetim prensiplerini uygulayarak devreye almalıdır. Görselde belirtilen her bir adımın, doğru tanımlanması ve uygulanması sonrasında şirket için bir değer yaratacağı unutulmamalıdır.

Alman Mühendislik Akademisi ACATECH’in “Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi” şirketlerin bu yolculuğunda dijitalleşme ile paralel hangi alanların belirlenmesi gerektiği konusunda kılavuzluk ediyor. Trovarit tarafından sunulan IT-Matchmaker (www.it-matchmaker.com.tr) online platformu da, gerek içerdiği geniş ürün/çözüm portföyü, gerek se üniversite (RWTH Aachen) ve enstitü (F.I.R.) destekli bilgi ve metodolojik çalışma ile şirketlerin yol haritasının belirlenmesi, uygun çözümün konumlandırılması ve uygulanmasında destek veriyor.

 

Şirkete Özel Endüstri 4.0 Yol Haritası

Şirketlerin bilgi işlem yöneticilerinin Endüstri 4.0 projelerine başlamadan önce, mevcut bilgi işlem altyapılarının ne kadar uygun olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi yapmak için TROVARIT’in kullanımınıza sunduğu “Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi” ideal yöntem ve araçları sunar.

endustri 40 olgunlukAachen RWTH Üniversitesi’ne bağlı FIR Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ACATECH tarafından sunulan “Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi”, şirketlerin Endüstri 4.0’a ne kadar hazır olduklarını bilgi sistemleri, kaynaklar, organizasyonel yapı ve şirket kültürü gibi farklı boyutlarda analiz ederek, değerlendirmeye imkan sağlıyor. Olgunluk endeksinin temelinde FIR, şirketlerin dijitalleşme yolundaki eylem adımlarını mevcut durumdan yola çıkarak belirliyor. Şirketlerde bilgi akışı ve kullanılacak sistemlerin yatay ve dikey entegrasyonu dikkate alınarak gereksinimlerini ortaya çıkartıyor. MES, ECM, PLM gibi mevcut ya da uyarlanacak çözümlerin ne seviyede ihtiyaç duyulacağı, hangi kapsam ve içerikte uygulanması gerektiği sorularına yanıt arıyor.

 

IT-Matchmaker® İle Endüstri 4.0'a Geçiş

Digital Office Index (DOI)

Endüstri 4.0 Navigatör

IT Altyapı Denetimi

Yazılım Seçim & Uygulama

Risk & Yatırım Analizi

İş Zekası Tasarımı

Dijitalleşme Yol Haritası


Dijitalleşme

 • Dijitalleşme Endeksi
 • IT Altyapı Denetimi
 • Kullanıcı Geri Bildirimleri 
 • Online Anket & Analiz
 • Yönetim Raporu

Endüstri 4.0 Navigatör

 • Endüstri 4.0 Olgunluk Endeksi 
 • Yatay & Dikey Entegrasyon
 • İş Zekası Tasarımı
 • Modelleme

Endüstri 4.0'a Geçiş

 • İş Yazılımı Pazar Araştırma
 • 250+ İş Yazılımı Arasından Seçim
 • Uyarlama & Proje Yönetimi
 • Proje Kurulum