Endüstri 4.0 Eğitimleriyle Şirketinizi Yarına Hazırlayın

Trovarit olarak uzmanlık ve tecrübemizi, projelerini yürüttüğümüz müşterilerimize aktarmak doğal görevimiz. Bunun yanında, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle, sektör paydaşlarının bilgi birikimini arttırmayı ve deneyimleri paylaşmayı da önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yaşanan bu önemli dönüşüm sürecinde en önemli faktör insan ve kurum kültürü unsurlarıdır. 

Almanya’da Geliştirilen “Know-How” ve Modeller

Trovarit AG olarak, Endüstri 4.0 hareketinin öncüsü olan Almanya’da yaşanan gelişmelerin 15 yıldır bir parçasıyız. Bu süreçte edindiğimiz know-how ve uluslararası çözüm ortaklarımızla oluşturduğumuz modeller ve metodolojiler sayesinde, gerek içerik gerekse uygulama anlamında önemli bir birikime sahibiz.

Bu deneyimi ve birikimi Türkiye ekonomisine aktarma bağlamında oluşturduğumuz eğitim ve workshop içerikleriyle, Endüstri 4.0’a geçiş yapmak isteyen şirketlere profesyonel eğitim hizmeti de sunuyoruz. Siz de şirketinizin farklı departmanlardaki yönetici ve çalışanlarının Endüstri 4.0 hakkındaki bilgi seviyesini arttırmak ve şirket içinde işletilecek süreçleri sağlıklı yönetebilir hale getirmek için hemen kurumsal eğitimlerimize başvurabilirsiniz.

Aşağıda ayrıntılı olarak; hedef, katılımcı profili ve içerikleri gördüğünüz eğitimler tek tek alınabileceği gibi, tüm eğitimler sırayla ve bütünsellik içinde alınabilir. Tüm eğitimlere katılan ve Workshop etkinliğindeki sınavda başarılı olan katılımcılar “başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Endüstri 4.0 eğitimlerinin bir bütün olarak hazırlandığını, tüm eğitimlere katılımın istenen sonuçları elde etmek için önemli olduğunu da hatırlatmak isteriz.

 

Başvuru Formu


Gönder

Endüstri 4.0 Eğitimleri

Endüstri 4.0 Olgunluk Seviyesi Belirleme Eğitimi

Şirketin Endüstri 4.0 uygulamalarına geçişe ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi, strateji oluşturma ve geliştirme çalışmalarının temellerini hazırlamak için gerekli teorik ve operasyonel bilgilerin kazandırılmasını hedefler.


Endüstri 4.0 Roadmap Eğitimi

Şirketin mevcut durumu ve stratejisine dayalı olarak, Endüstri 4.0 yol haritasının hazırlanması, eylem adımları ve önceliklerin belirlenmesi için gerekli donanımın kazandırılmasını hedefler.


Endüstri 4.0 Uyarlama Eğitimi

Bilgi Teknolojileri (BT) ve operasyon teknolojileri (OT) ile Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında, bilgi seviyesinin ve uygulama becerilerinin arttırılmasını hedefler.


Sektörel Akıllı Uygulamalar Eğitimi

Şirketinizin sektörüne uygun olarak belirlenmiş, Endüstri 4.0 yolculuğunda verimlilik ve rekabet avantajı sağlayacak operasyonel akıllı uygulamalar hakkında bilgi seviyesinin arttırılmasını hedefler.


Endüstri 4.0 Workshop

Endüstri 4.0 hakkında güncel trendlerin aktarımı, sahada ve yönetim aşamasındaki kritik noktaların tespiti için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması. Yaratıcı uygulama örnekleri ve beyin fırtınası.