Birçok şirket son zamanlarda gündemde olan Endüstri 4.0 konusunda; bilgi edinmede meraklı ve istekli, içeriği ve gerekliliklerinde yetersiz bilgi sahibi, adım atmada kararsız, adım atmama durumunda geleceği konusunda endişeli bir davranış sergiliyor.

Endüstri 4.0’a doğru yolculuk her şirket için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle mevcut durum analiz edilmeli ve hedefler belirlenmelidir. Sorular; gelecek için stratejik hedeflerin neler olacağı, hangi teknoloji ve sistemlerin kullanılacağı ve şirket için süreçler ile nasıl bir uyumun sağlanacağı olmalıdır. Elde edilen cevaplar yeterlilik belirlemede ve adımları planlamada önemlidir.

Faydalar kendi içerisinde önceliklere göre belirlenmeli, mevcut durum ile hedef arasındaki farklılıklar yeterlilikler dikkate alınarak analiz edilmeli ve farkların nasıl giderileceğine dönük stratejiler oluşturulmalıdır.

Endüstri 4.0 yaklaşımının olmazsa olmazı dijitalleşmedir. Dijitalleşme, şirket içerisinde ya da iş ortakları ile olan ilişkilerde yer alan bilginin sayısallaştırılması, entegrasyonu, doğrulanması gibi özellikleri içerir. Bu durum dikkate alındığında, donanım ve yazılım destekli bir sistemin gereksinimi ortaya çıkar. Trovarit ve BITKOM tarafından gerçekleştirilen organize edilen “Dijital Ofis Endeksi” çalışmasına https://www.it-matchmaker.com/digital-office-index/tr/ adresinde katılabilir, şirket endeks değerinizi öğrenebilirsiniz.