erp secimi trovarit

Çamsan Poyraz Yeni ERP Yatırımı Sürecine Girdi

Trovarit: Murat Bey Merhaba, öncelikle sizi ve Çamsan Poyraz’ı tanıyabilir miyiz? Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum ayrıca

Trovarit: Murat Bey Merhaba, öncelikle sizi ve Çamsan Poyraz’ı tanıyabilir miyiz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum ayrıca ODTU Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi ve ITIL sertifikasyonuna sahibim. 1993 yılında iş hayatına başladım, 2003 yılında Çamsan Poyraz AŞ’de göreve başlamadan önce özel sektörde iki farklı firmada, Bilgi İşlem Yöneticiliği görevlerinde bulundum.

erp secimiÇamsan Poyraz A.Ş. ’de Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin kurulup, geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında çalıştım. Ayrıca ERP projesinin modellenmesinden, iş süreçlerinin tanımlanmasına kadar her adımda yer alarak, ERP projesinin de yöneticiliğini üstlendim. BT hizmet stratejisinin belirlenmesi ve BT kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi konularında da çalıştım. Sizlerle birlikte Süreçlerle Yönetim ve Süreç eğitimlerinde de rol aldım.

14 yıldır Bilgi Sistemlerini yönlendirdiğim Çamsan Poyraz A.Ş., MDF üretimine Ordu tesislerinde 1984 yılında başlamıştır. Ağaç ürünleri sektöründe üretim yapan firmamız 1997 yılında ilk Laminant Parke üretimini gerçekleştirmiştir. Northwind Laminant Parke ve Çamsan Poyraz MDF ve MDFLAM markaları ile ürettiği ürünlerinin %20’sini ihraç etmektedir.

 

Yeni bir ERP yatırımı yapma kararınızı tetikleyen sebepler nelerdir? Bu süreçte karşılaştığınız engeller (direnç) oldu mu?

Kullanmakta olduğumuz ERP programının teknolojisi eski olduğundan ve üretim planlamaya yeterince destek veremediğinden kısıtlı imkânlarla çalışıyorduk. Varolan programın birçok şeye cevap verememesi nedeni ile raporlarımız program gibi olmuştu ve bu nedenle de bu raporların hazırlanmasında diğer birimlerle problemler yaşanıyordu.

Diğer yandan Veritabanı performansı ve kayıtların bütünlüğü ise güven oluşturmuyordu ve firmanın dijitalleşme süreçlerine de engel oluşturuyordu.Ayrıca şirket karlılıklarının azaldığı bir dönemde kaynakların en iyi şekilde kullanılması da gerekliliklerimiz arasındaydı.

Yaşadığımız en büyük problemden birisini şöyle ifade edebilirim: Her birim kendi problemlerinin çözümünde en iyi olmuş programları örnek göstermekte ve entegrasyonu asla düşünmemekteydi. Oysaki entegrasyonu ve sorumlulukları net olarak ortaya koyabilmekte, güçler dengesini sağlayabilmekte bize yardımcı olacak ekipler ve bunların sunduğu programa ihtiyacımız vardı. Entegrasyon eksikliği, birimler arasındaki ilişkilerin kuralların ve kısıtların olmaması problemlere ve işlerin takibinin zorluğuna, sorumluların bilinmemesine sebep olmaktadır.

Daha önce ERP deneyiminiz olmasına rağmen dışarıdan danışmanlık hizmeti almaya karar verdiniz ve bize ulaştınız. Biz Trovarit olarak sizlerle yollarımız kesiştiği için çok memnunuz. Firmalar danışmanlık hizmetlerini ek bir masraf olarak görürken, sizin bunu bir yatırım olarak görmenizi sağlayan neydi?

Çok ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz ve belki de tüm iş yapış biçimlerinizi değiştireceksiniz ve önünüzde şu sorular var;

 • Elimdeki ERP programını yetkin kullanabiliyor muyum?
 • Problemlerden sadece eski ERP programım mı sorumlu?
 • Gerçekten ERP programımı değiştirmeli miyim?
 • ERP programını hangi segmentten seçmeliyim?
 • Seçilen segmentin içinde hangi ERP programını seçmeliyim? Nasıl?
 • Seçilen ERP programının hangi modüllerini kullanmalıyım?
 • ERP programının kurulumunda hangi Destek firması ile çalışacağız? Nasıl seçeceğiz?
 • Ne kadar bütçe ayıracağız? Nereye kadar pazarlık yapacağız? Bütçemizi nasıl kontrol altında tutacağız?
 • Sözleşmeyi nasıl yazacağız? İçeriğinde neler bulunacak?

Bu soruların hepsine bir cevabımız vardı ama yeterince doğru muydu emin değildik. Bu nedenle bizi en doğruya yaklaştıracak bir danışmanlık hizmetini, yatırımın sigortası gibi düşündüğümüz için yatırım yaptık.

ERP sistemi seçimi öncesinde mevcut durum analizi, süreç analizi ve ana veri yönetimi gibi çalışmalarımız oldu. İçerik ve çıktı olarak değerlendirdiğinizde, bu çalışmaların size sağladığı faydalar nelerdir?

Yukarıda bahsettiğim sorulara yanıt ararken bu aşamalardan geçmemiz gerekiyordu. Mevcut durum analizi yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar sizinle çalışarak ne kadar doğru yaptığımızın kanıtıydılar. Analiz sonrasında birimlerin Süreç Olgunluklarını eksik bulmanız ve bu eksiklik ile birlikte hangi ERP programı kurulursa kurulsun başarısız olma veya birimlerin programı kullanmama riskinin yüksek olduğunu belirtmeniz bizi şaşırtmıştır. Ayrıca 16 yıldır kullandığımız eski ERP programının ana veri yapısındaki bozuklukların bu programın etkinliğini azalttığını, kullanımını zorlaştırdığını belirtmenizde çok önemliydi. Bunların sonucunda hem “Süreç Analizi” çalışması yapılarak hem de “Ana Veri Yönetimi” çalışmaları yapılarak firmamızda iyileştirme çalışmalarına adım atılmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda bize sağladığınız en büyük fayda ise amatör ruhla gösterdiğiniz yöntemler ve eğitimler eşliğinde gerekli iyileşmelerin bir kısmının kendi bünyemizde de yapabiliyor olmamızdır. Süreç ve Süreçlerle Yönetim, İhtiyaç Analizi, Hedef Analizi ve Rapor Analizi gibi çalışmaların yapılmasında da bizi desteklemenizdir. Özellikle tüm birimlerle “Süreçlerle Yönetim” projesini yürüttük ve bu proje sayesinde süreçlerimizi iyi tanımlayarak tüm ünitelerin “süreç olgunluklarını” artırmış ve yazılım ihtiyaçlarını daha iyi belirlememizi sağlamıştır.

Bu projeyle birlikte, Çamsan Poyraz olarak bir anlamda geleceğe hazırlanıyorsunuz. Trovarit olarak biz dijitalleşmenin teknoloji kadar, insan ve kurum kültürüyle de ilgili olduğunu düşünüyor ve projelerimizde bu unsurları dikkate alıyoruz. Sizin için bu dönüşüm süreci nasıl şekillendi?

Endüstri 4.0 devriminin hayata geçebilmesinin en önemli ön koşullarından birisi, şirketlerin dijital dönüşümlerini tamamlamış olmasıdır. Dijital alt yapısını tamamlamamış ve şirket kültürünü dijitalleşmeyle uyumlu bir şekilde çalışacak hale getirememiş kurumların Endüstri 4.0’ı yakalayabilmesi mümkün gözükmemektedir. Tedarik zinciri metriklerinde iyi durumda olmayan, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES) alt yapıları yeterli seviyeye ulaşmayan firmalar, dijitalleşme alt yapılarını henüz tamamlamamış sayılmaktadırlar. Dijitalleşmenin önemli alt yapılarından birisi de sağlam bir veritabanı ve üzerinde koşan bir ERP programıdır. Biz de ilk hedefimize bunu koyduk.

Teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün, sektörünüz ve şirketiniz açısından yarattığı beklenti ve faydaları nasıl görmektesiniz?

Dijital dönüşümün faydalarını tipik 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

 • Verimlilik
 • Büyüme
 • Yatırım
 • İstihdam (nitelikli işgücü için)

Son olarak neler söylemek istersiniz? Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemlerde satın alınabilir teknolojiler de büyük bir artış beklenmektedir. Bu teknolojilerin seçim süreçlerinde hem alternatiflerin çok olması hem de gerçek ihtiyaçların bulunmasında ki zorluk sebebi ile sizin gibi firmaların olması bize güven vermektedir. Bize değer verip görüşlerimizi aldığınız içinde teşekkür ederim.

ERP seçim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için;

Farklı sektörlerden müşterilerimizin çalışmalarımız hakkındaki yorumlarını okuyun.