Yazılım Yol Haritanızı Belirleyin

İş Yazılımını Verimli Kullanmayı Garantileyin

İş Yazılımı Seçimi: Doğru ve Güvenli 

Hızlı değişen pazar koşulları, artan rekabet ve müşteri talepleri, şirketleri, şeffaflık, esneklik ve hız anlamında süreçlerini yeniden gözden geçirmeye ve ya optimize etmeye zorlamaktadır. Bu ancak yeni teknolojilerin kullanılması ile mümkündür ve hem dahili süreçler hem de tedarik zinciri içerisinde yer alan harici süreçler için  geçerlidir.

İşte tam bu noktada, IT-Roadmap® karmaşık süreç ve donanım gereksinimlerinde sürdürülebilir planlama ve iyileştirmeler sağlar.

Yazılım Altyapınız Güvenli ve Verimli Mi?

Trovarit, yazılım altyapısının güvenli ve verimli bir şekilde geliştirilmesi amacıyla iyi tasarlanmış metodoloji ve güçlü araçlar kullanır. 

IT-Roadmap çalışması kullanım ve potansiyel analiz odaklıdır. Yönetim, kullanıcılar ve bilgi teknoloji departman yöneticileri aşağıdaki 3 ana sorunun cevabını vermelidir:

 • Şirketin başarısında hangi süreçler ve fonksiyonlar önemli rol oynamaktadır?
 • İstikrar ve kontrol edilebilirlik anlamında hangi iş süreçleri yeteri kadar tanımlanmıştır?
 • Süreçlerin işletilmesinde mevcut yazılım desteği hangi seviyededir?

Üç ana sorunun cevaplanması ile optimizasyon potansiyelleri ve eylem alanları belirlenir ve önceliklendirilir. Eylemler, maliyet, fayda boyutlarında değerlendirilir. Mevcut yazılım dikkate alınarak, orta ve uzun vadede yazılım ve donanım olarak ihtiyaçlar yol haritası ile ortaya çıkartılır. 

 • IT-RoadmapEk yazılım ürünleri satın alma (modül, add-on gibi)
 • Şirket için yapılan geliştirmelerin standart çözümlere dönüştürülmesi
 • Kullanılan farklı çözümlerin entegrasyonu
 • İş süreçleri yeniden tanımlama ve optimizasyon
 • Ana veri yönetim

IT-Matchmaker® Roadmap İle:

Proje Yönetimi

Proje Portal Kurulumu

Süreç Haritaları & Modelleme

Altyapı & İhtiyaç Dokümantasyonu

IT Destek Analizi

Verimlilik Analizi

Eylem Planı & Önceliklendirme

Raporlama & Yönetim Sunumu


Hızlı İletişim

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.


Gönder

Mevcut Durum & Potansiyeller

 • Hangi süreçler düzgün işliyor?
 • Hangileri iyileştirilmeli, hangi alanlar öncelikli?
 • Mevcut yazılım günlük kullanımda hangi süreçleri destekliyor?
 • İyileştirme fırsatları ve olası riskler nelerdir?

Stratejik Uyarlama

 • Şirketiniz orta ve uzun vadeli stratejisi nedir?
 • Belirlenen stratejiyi hayata geçirmek için neler yapılmalı?
 • İş yazılımı bir zaaf değil, bir silah haline gelmeli.
 

Proje Kapsamı

 • Hangi yazılım yatırımı gerekli?
 • Yenileme mi, geliştirme mi yapılacak?
 • Doğru zamanlama nasıl yapılmalı?
 • Proje süresi ve kapsamı doğru tanımlanmış mı?