Trovarit - Araçlar

Akademi ve uzman kuruluşlar tarafından oluşturulan ve sürekli güncellenen IT-Matchmaker® alt yapısı, iş yazılım projelerinizde size verimli ve profesyonel destek sağlar. 

IT-Matchmaker® select – Yazılım seçim
En uygun yazılım çözümü ve sağlayıcı seçimi : IT-Matchmaker®  platformu, şirketinizin hazır olma durumunun tespiti, ihtiyaçlarınızın belirlenmesinden, pazar araştırma ve sözleşme yönetimine kadar tüm adımları destekler.

IT-Matchmaker® project – Uyarlama
IT-Matchmaker® project ile hedef odaklı uyarlama :  T-Matchmaker® project yardımı ile, proje planı ve adımların oluşturulması, izlenmesi, kontrolü,  açık maddelerin takibi, risk analizi ve eylemler, proje durum raporlarının yönetim sunumları gerçekleştirilir.

IT-Matchmaker® roadmap – Süreç optimizasyonu
IT-Matchmaker® roadmap ile yazılımın yapısal analizi ve stratejik planlama : Süreçlerini ile yazılımın uyumunu analiz eder, optimizasyonunu sağlar.

IT-Matchmaker® audit – Süreç / yazılım verimlilik analizi 
IT-Matchmaker® audit ile verimlilik : Mevcut yazılımın kullanımında, iş süreçleriniz, beklentileriniz, modüler yapı ve fonksiyonlar dikkate alınarak zayıf noktalar belirlenir, yeniden tanımlama, kurulum, eğitim, tamamlayıcı çözümlerin uygulanması eylemleri oluşturulur.